BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn công tác UBND tỉnh Tây Ninh: Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Tân Biên

Cập nhật ngày: 14/06/2013 - 05:58
(BTNO)- Ngày 13.6 đoàn công tác của UBND tỉnh Tây Ninh do ông Phan Văn Sử - Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn cùng với các ngành chức năng đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2013 tại huyện Tân Biên, Ông Nguyễn Văn Thông- Chủ tịch UBND huyện Tân Biên cùng tham gia làm việc với đoàn.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc tại Tân Biên

Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC ở huyện Tân Biên đã từng bước nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy nhà nước, hiện đại hóa cơ quan hành chính các cấp trong huyện; quy trình, thủ tục hành chính được đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo quy chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước, từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính; việc tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện thông suốt, có hiệu quả.

Trong 6 tháng năm 2013, huyện đã tiếp nhận hơn 7.780 hồ sơ và đã giải quyết đúng hẹn, trước hẹn hơn 7.700 hồ sơ, đạt trên 97%; số còn lại do một số hồ sơ còn thiếu sót phải bổ sung theo quy định.

Tuy nhiên, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số xã trên địa bàn huyện chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, công tác phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông giữa các xã còn hạn chế, tình trạng đất lộn thửa, chồng thửa còn xảy ra, gây khó khăn trong việc cấp giấy đất cho người dân…

Đức Thịnh