Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm:

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân Tây Ninh đến Đại hội

Cập nhật ngày: 24/01/2021 - 13:29

BTNO - Sáng 24.1, tại Hà Nội, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm - Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội đã có cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Báo Tây Ninh.

 Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm trả lời phỏng vấn của Báo Tây Ninh tại Hà Nội 

PV: Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội và tình hình đại biểu tham dự Đại hội?

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm: Sau khi nhận được thông báo triệu tập của Trung ương tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh đã triển khai các công việc như hoàn chỉnh các hồ sơ của đại biểu, thực hiện các thủ tục y tế theo yêu cầu của Đại hội… Đến thời điểm này, tất cả 16 đại biểu chính thức của Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh đủ các điều kiện tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức họp đoàn, triển khai góp ý các dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các hoạt động của đoàn đại biểu để kịp thời báo cáo cho Trung ương hoàn thiện các văn bản này trước khi trình Đại hội.

Trên tinh thần chủ động, tích cực như chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tây Ninh nghiên cứu báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên thông qua tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Hiện nay, các đại biểu cũng đang nghiên cứu tài liệu để tham gia thảo luận tại Đại hội. 

Đại hội XIII - Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

PV: Cảm nhận của đồng chí như thế nào khi tham dự Đại hội lần này?

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm: Cá nhân tôi cũng như các đại biểu trong đoàn xác định đây là vinh dự rất lớn khi đại diện cho toàn bộ đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc và chuyển tải được những tâm tư, nguyện vọng, ý chí, ý kiến của đảng viên cũng như nhân dân tỉnh nhà tham gia vào đại hội.

Từ đó bản thân cũng cảm thấy được trách nhiệm cao của mình trong việc nghiên cứu các văn kiện để tham gia có hiệu quả nhất vào đại hội. Đặc biệt là thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội, đồng thời tham gia bầu cử Ban chấp hành Trung ương để chọn ra những đại biểu thật xứng đáng, đại diện cho Đảng trong sự nghiệp cách mạng trong thời gian tới

Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trang hoàng rực rỡ.

PV: Đại diện gần 37.000 đảng viên tỉnh nhà, xin đồng chí cho biết, Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh sẽ đóng góp và gởi gắm tâm tư, nguyện vọng gì đến Đại hội?

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm: Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện theo chương trình của Đại hội, trước hết sẽ thảo luận các văn kiện lần cuối cùng trước khi biểu quyết thông qua trên tinh thần và gửi gắm cao nhất đến với đại hội.

Văn kiện đại hội lần này sẽ thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là có những đột phá trong xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế-xã hội, đạt được mục tiêu trong dự thảo Nghị quyết đại hội đề ra đưa nước ta ngày càng phát triển, vươn lên những tầm cao mới, thể hiện được ý chí, khát vọng của dân tộc.

Bên cạnh đó, thông qua đại hội này sẽ bầu được những đồng chí xứng đáng tham gia vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó góp phần xây dựng bộ máy chính trị của Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh xứng đáng vai trò lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng Đảng trong thời gian tới.

PV: Xin cám ơn đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã dành cho phóng viên Báo Tây NInh cuộc trao đổi này.

Đức An

(thực hiện từ Hà Nội)