BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐB Quốc hội làm việc với Sở Giáo dục- Đào tạo

Cập nhật ngày: 11/05/2009 - 10:23

Ngày 11.5.2009, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh làm việc với Sở Giáo dục- Đào tạo về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, ngành GD – ĐT luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh, tạo hứng thú cho các em học tập; giáo viên thiết kế bài giảng khoa học, chuẩn bị các hoạt động dạy và học một cách nhịp nhàng, hiệu quả… đồng thời, ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành và quản lý giáo dục như trang bị thêm 18 phòng tin học cho các trường THPT, nâng số phòng vi tính hiện có 79 phòng… Công tác triển khai thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 được ngành quan tâm. Tuy nhiên ngành cũng gặp một số khó khăn như không đủ kinh phí để thanh toán khối lượng xây lắp cho 23 dự án và tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn chậm so với kế hoạch.

Ngành đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị các cơ quan Trung ương và địa phương một số vấn đề như Sở Xây dựng quan tâm hơn nữa trong phê duyệt lại tổng mức đầu tư do trượt giá nguyên vật liệu để ngành có cơ sở quyết toán công trình; ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiên cố hoá năm 2009, 2010 và 160 phòng còn lợp tole Firo ximăng; hằng năm sớm ban hành quyết định danh mục chuẩn bị đầu tư để đủ thời gian cho ngành lập dự án; đề nghị Trung ương cho biết nguồn vốn phân bố kiên cố hoá trường lớp và nhà công vụ của giáo viên đến năm 2012 là bao nhiêu để ngành chủ động thực hiện, đồng thời tăng tỷ lệ hỗ trợ vốn cho địa phương về vấn đề này…

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các ý kiến của ngành giáo dục để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của địa phương và Trung ương xem xét, giải quyết.

L.K.C