BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Tây Ninh: Tiếp xúc cử tri huyện Bến Cầu

Cập nhật ngày: 22/12/2009 - 05:36

Cử tri tham gia buổi tiếp xúc

Vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Bến Cầu.

Sau khi nghe ông Nguyễn Đình Xuân báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII, cử tri huyện Bến Cầu đánh giá cao kết quả kỳ họp, đặc biệt là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhiều cử tri cho rằng, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII đưa ra bàn bạc nhiều vấn đề, nhưng Quốc hội chưa thảo luận về chế độ hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi. Cử tri kiến nghị, Nhà nước nên có chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ có lộ trình tăng lương cho cán bộ cấp xã.

Ông Nguyễn Đình Xuân – đại biểu Quốc hội phát biểu giải trình và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bến Cầu.

Thanh Nhàn

Trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII, trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh và một số tỉnh, thành khác về việc “xem xét cho cán bộ cấp xã, cán bộ HTX nông nghiệp đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được hưởng chế độ nghỉ hưu, giảm độ tuổi cho nam là 55, nữ là 50”; tại công văn số 3661/LĐTBXH-VP, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 50, Điều 52 Luật BHXH thì điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. Việc quy định về tuổi đời và thời gian đóng BHXH tối thiểu nhằm đảm bảo nguyên tắc mức hưởng trên cơ sở mức đóng của BHXH và đảm bảo cân đối quỹ BHXH trong dài hạn.

Để tạo điều kiện cho người lao động đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH được hưởng lương hưu, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28.12.2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định người lao động khi đủ điều kiện về tuổi đời nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với quy định mà chưa nhận BHXH một lần có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hằng tháng.

Như vậy, cán bộ xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, khi nghỉ việc đã đủ điều kiện về tuổi đời theo quy định và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên mà chưa nhận BHXH một lần có nhu cầu thì cũng được đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hằng tháng.

HY UYÊN