BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh làm việc với UBND huyện Dương Minh Châu

Cập nhật ngày: 12/01/2016 - 07:12

Từ năm 2010-2015, song song với việc thực hiện CTMTQG  XDNTM, huyện Dương Minh Châu luôn gắn các hoạt động trong chương trình với thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trong huyện tiếp tục tăng trưởng, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi chủ lực tăng cao hơn so với năm trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản ổn định,  dịch bệnh không xảy ra đảm bảo.

Các mô hình sản xuất theo hướng liên kết 4 nhà cũng được tập trung chỉ đạo thực hiện trên lúa, rau an toàn... từng bước mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân so với các điểm ngoài mô hình; xây dựng một số mô hình kinh doanh thực phẩm để nâng cao nhận thức người sản xuất về thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường.

Công tác ứng dụng chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chọn giống mới, có năng suất, chất lượng cao được quan tâm. Một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế; chính sách hỗ trợ mía trồng mới, lúa giống... được xây dựng và triển khai thực hiện.

Về công tác XDNTM đã được tập trung triển khai đồng bộ với các giải pháp phù hợp nguồn lực đầu tư, có trọng tâm, trọng điểm. Giai đoạn 2010-2015, tổng nguồn lực huy động và đầu tư cho XDNTM trên địa bàn huyện đạt trên 648 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách thì chương trình đã được người dân và doanh nghiệp hưởng ứng tích cực. Từ đó đầu tư làm đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, nhà ở dân cư... tạo nên một diện mạo mới cho nông thôn huyện. Đến nay, huyện có 2 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí về XDNTM là Bến Củi và Chà Là.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu Trần Văn To cùng các thành viên Ban chỉ đạo XDNTM huyện đã bày tỏ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời giải trình các tồn tại trong XDNTM cũng như thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Trong đó, khó khăn vẫn là việc huy động vốn đối ứng để thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng,  lo đầu ra của sản phẩm, nâng cao thu nhập của nhân dân,  duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt ở xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Thay mặt đoàn, đại biểu Trịnh Ngọc Phương – Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác XDNTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp ở huyện Dương Minh Châu. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu nông nghiệp của huyện vẫn chưa được rõ ràng. Ông Phương yêu cầu địa phương cần nêu rõ những thành tựu đạt được sau 5 năm XDNTM so với thời điểm ban đầu để biết được hiệu quả của chương trình XDNTM, đồng thời nêu rõ các bất cập về cơ chế, chính sách và đề xuất hướng giải quyết của địa phương...

Huy Liệu