BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Cập nhật ngày: 15/01/2016 - 04:00

Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

ĐBQH Trịnh Ngọc Phương- Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.

Trong những năm qua, công tác XDNTM có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; sắp tới công nhận 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 16 xã (chiếm 20% số xã); bình quân mỗi xã đạt 12 tiêu chí (tăng 8,7 tiêu chí so với năm 2010); các xã khác có số tiêu chí tăng, không có xã dưới 5 tiêu chí.

Trong tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi chủ lực tăng cao hơn so với trước khi thực hiện tái cơ cấu (năm 2013). Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản ổn định, an toàn dịch bệnh được đảm bảo.

Các mô hình sản xuất theo hướng liên kết 4 nhà cũng được tập trung chỉ đạo thực hiện trên lúa, rau an toàn… từng bước mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân, như: giảm chi phí (khoảng 1,44 triệu đồng/ha), tăng hiệu quả sản xuất (khoảng 2,51 triệu đồng/ha) so với các điểm ngoài mô hình.

Bên cạnh đó, hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nghề được đưa xuống nhân dân, góp phần tăng thu nhập cho người dân, lao động nông thôn có công ăn việc làm, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tình trạng mất an ninh trật tự ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng giải trình một số vấn đề với đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng nêu lên một số khó khăn, tồn tại, như: Đầu tư XDNTM còn trông chờ nhiều vào ngân sách Nhà nước, việc tập trung đầu tư cho xã điểm gây ra thiếu kinh phí đầu tư cho xã khác; nhiều công trình xây dựng có hiện tượng dư thừa…

Bên cạnh đó, việc xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh chưa thực hiện, chỉ mới có kế hoạch thực hiện theo đề án của Bộ NN&PTNT nên một số điểm còn chưa sát với thực tế địa phương.

Thay mặt đoàn giám sát, đại biểu Trịnh Ngọc Phương đã biểu dương những nỗ lực của chính quyền các cấp trong XDNTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Đời sống người dân có chuyển biến tích cực, việc huy động sức dân vào XDNTM ngày càng tăng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề  băn khoăn, như: chất lượng quy hoạch XDNTM chưa cao; tiền của và công sức đóng góp của người dân có tăng nhưng vẫn chưa đạt tỷ lệ đối ứng như quy định; nhiều chỉ tiêu (tỷ lệ người dân tham gia BHYT, thu nhập…) đã đạt nhưng chưa bền vững; một số chính sách của Chính phủ về hỗ trợ nông nghiệp chưa được triển khai rộng do còn nhiều bất cập… 

Đoàn ĐBQH cũng đã ghi nhận các ý kiến của tỉnh về những khó khăn, bất cập trong thực hiện XDNTM và tái cơ cấu nông nghiệp để kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội nhằm có hướng giải quyết, để thực hiện chương trình được tốt hơn trong thời gian tới.

Huy Liệu