BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh: Lấy ý kiến dự án các luật về thuế

Cập nhật ngày: 25/02/2016 - 03:16

Ông Trịnh Ngọc Phương- quyền Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự án luật về thuế như: Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Ngoài những vấn đề chung, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, góp ý đối với những quy định có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị mình và những quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức có liên quan.

Ông Trịnh Ngọc Phương- quyền Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh chủ trì phiên làm việc cho biết, các ý kiến đóng góp của các đại biểu có chất lượng, đi vào trọng tâm, sát thực tiễn. Đoàn ĐBQH sẽ tiếp nhận các ý kiến đóng góp khác bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị hoặc qua địa chỉ email tayninh@qh.gov.vn. Riêng các dự án luật đã được đăng tải trên website hdnd.tayninh.gov.vn.

Hoàng Thi