BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH: Giám sát công tác cán bộ đối với UBND tỉnh và các ngành

Cập nhật ngày: 23/08/2013 - 05:59
HTML clipboard

Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH Tây Ninh vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh và các Sở GD-ĐT, Y tế và Sở Nội vụ về thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

(BTNO)- Ngày 22.8.2013, ông Lê Minh Trọng- Trưởng đoàn ĐBQH Tây Ninh dẫn đầu đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tiến hành giám sát đối với UBND tỉnh và các Sở GD-ĐT, Y tế và Sở Nội vụ về thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).


Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, đội ngũ CBCC làm việc trong cơ quan nhà nước toàn tỉnh có 3.992 người (cấp tỉnh 1.073 người, cấp huyện 814 người và cấp xã 2.105 người). Từ năm 2010 đến 2013, toàn tỉnh tuyển dụng 340 CC, 646 VC và tuyển dụng 472 CC cấp xã; đào tạo 305 trường hợp sau đại học (có 5 tiến sĩ), 22 trường hợp chuyên khoa, 1.244 trường hợp đại học; 400 trường hợp đại học, cao cấp chính trị; cử 53 người đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; hỗ trợ 7 sinh viên bậc đại học và đào tạo thạc sĩ; mở 3 lớp đại học, cao đẳng tại tỉnh cho 265 học viên; đào tạo, bồi dưỡng 2.049 CBCC cấp xã; bổ nhiệm 669 cán bộ các cấp…

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm CBCCVC trên địa bàn tỉnh với đoàn giám sát.

Sở GD-ĐT được giao biên chế 51 CC, 2.222 VC; hiện còn thiếu 4 CC và 210 VC. Từ năm 2009 đến 2012, sở đã tuyển dụng 402 CCVC (có 334 giáo viên); bình quân mỗi năm có 20 người trúng tuyển đầu vào đào tạo thạc sĩ; đào tạo chuẩn hóa 183 cán bộ quản lý, đào tạo về chính trị, hành chính cho 130 cán bộ; bổ nhiệm 423 CBCC, 68 cán bộ quản lý; luân chuyển 3 hiệu trưởng…


Đối với Sở Y tế, hiện tổng biên chế của ngành là 2.588 CCVC, trong đó huyện/thị có 1.636 người. Từ năm 2009 đến 2012 đã tuyển dụng 192 chỉ tiêu (nhu cầu 355 chỉ tiêu), người được tuyển dụng bảo đảm có chuyên môn được đào tạo cơ bản. Bên cạnh đó, Sở cũng đã đưa đi đào tạo nâng cao 263 lượt người (1 tiến sĩ, 31 thạc sĩ và cử nhân, 77 bác sĩ, 113 y sĩ và điều dưỡng, 58 trường hợp đào tạo lý luận chính trị, 21 quản lý). Trong 3 năm, sở đã bổ nhiệm 14 CBCC, nâng ngạch 72 CCVC, nâng lương 1.084 CCVC…


Đối với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 7 văn bản quy phạm về công tác CBCCVC, mở 2 lớp tập huấn thực hiện 2 luật về CBCCVC.  Hướng dẫn các sở/ngành, huyện/thị thực hiện 2 luật, các văn bản dưới luật và văn bản quy phạm của UBND tỉnh. Phê chuẩn kết quả tuyển dụng, bầu cử, bổ nhiệm, nâng bậc theo quy định; xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và mở các lớp tại tỉnh…


Kết luận giám sát, ông Lê Minh Trọng yêu cầu UBND tỉnh và các đơn vị cần tuân thủ những quy định pháp luật về công tác cán bộ, đồng thời quan tâm đến môi trường cống hiến của những người có trình độ chuyên môn cao; xác định đúng vị trí làm việc trong bổ nhiệm, đề bạt; xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch luân chuyển công khai minh bạch. Phải có quy định bắt buộc CBCCVC tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ.

Khắc Luân