BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH làm việc với UBND tỉnh: Quản lý đất đai còn nhiều tồn tại

Cập nhật ngày: 24/09/2012 - 12:10

(BTN)- Sau khi giám sát thực tế việc thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê đất và giao đất để làm dự án ở các huyện Gò Dầu, Bến Cầu và Thị xã, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tây Ninh do ông Lê Minh Trọng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đã làm việc với UBND tỉnh. Làm việc với Đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ông Lê Minh Trọng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn giám sát, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Chiến cho biết, trong thời gian qua, trên cơ sở hệ thống chính sách pháp luật của Trung ương, tỉnh đã ban hành các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức thực hiện dự án nói chung và dự án sản xuất kinh doanh nói riêng phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và tình hình thực tế tại địa phương. Riêng giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011, căn cứ chỉ tiêu trong Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND tỉnh đã ban hành 195 quyết định giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức sử dụng để thực hiện dự án với tổng diện tích là 21.796,64 ha. Trong đó, giao đất có thu tiền sử dụng đất là 10 quyết định với tổng diện tích là 2.364,57 ha và cho thuê đất là 185 quyết định với tổng diện tích là 19.432,07 ha. Trong 185 quyết định cho thuê đất có 25 quyết định cho các tổ chức nước ngoài thuê đất với tổng diện tích là 114,96 ha. Việc ban hành các quyết định giao và cho thuê đất được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hầu hết các tổ chức được giao đất, thuê đất làm dự án sản xuất kinh doanh đã quản lý và sử dụng đất đúng mục tiêu và góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

Tuy nhiên thực tế có một số tổ chức nhận giao đất, cho thuê đất không thực hiện dự án đúng tiến độ, trong đó cũng có dự án vi phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai như: sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất đai... Trong thời gian qua UBND đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn khắc phục những tồn tại và xử lý những vi phạm đối với các dự án sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất cho 9 đơn vị thuê với tổng diện tích là 118,47 ha; đồng thời đôn đốc 4 đơn vị nhanh chóng triển khai dự án với tổng diện tích là 204,22 ha. Hiện tại, cơ quan chức năng đang phối hợp địa phương tiến hành kiểm tra 7 đơn vị chậm triển khai dự án với tổng diện tích là hơn 3.300 ha.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh cũng đã có một số vấn đề kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh trình Quốc hội xem xét điều chỉnh. Trong đó có một số vấn đề cơ bản như: Luật Đất đai năm 2003 được ban hành và điều chỉnh, nhưng hiện nay có điểm không còn phù hợp, quá trình triển khai phát sinh bất cập. Trong đó việc quy định thời hạn sử dụng đất được cho rằng không còn phù hợp. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài có quy định chưa cụ thể như nhận giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không quy định khi hết thời hạn giao đất thì được tiếp tục giao nữa hay không, hay chuyển sang cho thuê đất...

Sau khi nghe tỉnh báo cáo, các thành viên Đoàn ĐBQH đã đặt ra nhiều vấn đề trao đổi như: Ở cấp huyện có quy hoạch sử dụng đất, nhưng việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức thuộc thẩm quyền của tỉnh nên cấp huyện không quản lý được và cũng không tổ chức được việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án; Quy hoạch sử dụng đất không ổn định lâu dài, thiếu khả thi nên quản lý thực hiện khó khăn, thiếu chặt chẽ; nhiều dự án triển khai chậm hoặc sử dụng đất sai mục đích, chậm kiểm tra, xử lý... Để tăng cường công tác quản lý đất đai- nhất là đối với các dự án sản xuất kinh doanh được giao hoặc cho thuê đất, ngành chức năng đề xuất giải pháp phân cấp quản lý cho cấp huyện, thị; quy định các chủ đầu tư báo cáo định kỳ; tăng cường thanh, kiểm tra. Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, sản xuất kinh doanh không có hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn ĐBQH Lê Minh Trọng ghi nhận những nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan, đồng thời nêu lên một số vấn đề tồn tại tỉnh cần tập trung chú ý khắc phục. Riêng về những kiến nghị của tỉnh, Đoàn ĐBQH ghi nhận để tổng hợp trình Quốc hội xem xét.

Sơn Trần