BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH Tây Ninh: Cần có chiến lược phòng chống tham nhũng hiệu quả trên từng lĩnh vực (*)

Cập nhật ngày: 05/11/2010 - 12:25

ĐBQH Nguyễn Đình Xuân phát biểu tại hội trường

Chiều ngày 5.11.2010, Quốc hội thảo luận báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao và công tác thi hành án. Đối với các nội dung này ĐBQH Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) đồng tình, ghi nhận việc các cơ quan tố tụng đã  có nhiều nỗ lực và tạo chuyển biến trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành án. Tuy nhiên, ĐB Xuân cũng nhận định hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung chưa đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách tư pháp, cần phải được quan tâm nhiều hơn về đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện, trang thiết bị và chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ tư pháp ở các cấp.

 Để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác tư pháp trong thời gian tới, ĐB Nguyễn Đình Xuân đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện Bộ luật Hình sự theo hướng thu hẹp khoảng cách khung hình phạt trong từng điều luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật; và quan tâm xem xét hướng dẫn kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự và các văn bản của các ngành tư pháp. Đồng thời, đề nghị Nhà nước Việt Nam xem xét, ký kết một số điều ước Quốc tế với các quốc gia láng giềng trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, cũng như dẫn độ những đối tượng phạm tội là người Việt Nam đang lẫn trốn ở nước ngoài.

Liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm liên quan đến tham nhũng, ĐB Nguyễn Đình Xuân chưa đồng tình với báo cáo của Chính phủ cho rằng tình hình tội phạm tham nhũng có chiều hướng giảm. Theo ĐB Xuân, dư luận xã hội rất bất bình trước tình hình vi phạm, tội phạm diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp như hiện nay. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng, ĐB Xuân đề nghị Nhà nước cần quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng để quy định rõ ràng, cụ thể việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức nhất là những cán bộ, công chức cấp cao của đất nước; cần có cơ quan chống tham nhũng chuyên trách, độc lập, có chiến lược phòng chống tham nhũng hiệu quả trên từng lĩnh vực.

Theo đánh giá của các cơ quan tư pháp, đội ngũ cán bộ tư pháp nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Về vấn đề này, ĐB Xuân đề nghị Nhà nước nên có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp nhằm thu hút, tuyển chọn những người có tâm huyết, có đức, có tài vào làm việc, đồng thời sẽ khắc phục tình trạng một số người đang công tác trong ngành tư pháp phải bỏ việc đi làm luật sư hay những nơi có thu nhập cao.

QUANG NHÀN (Lược ghi)

(*) Tựa đề do Toà soạn đặt