baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH Tây Ninh: Cần quy định mức xử phạt thích đáng đối với hành vi vi phạm pháp luật về đo lường (*)

Cập nhật ngày: 12/11/2010 - 06:08

Sáng ngày 11.11.2010, Quốc hội làm việc ở tổ để cho ý kiến về dự án Luật Đo lường và thảo luận báo cáo của Chính phủ kết thúc xây dựng và đưa vào vận hành công trình quan trọng quốc gia Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

Về dự án Luật Đo lường, các vị ĐBQH tỉnh Tây Ninh nhận định trong thực tiễn cuộc sống hoạt động đo lường giữ vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển đất nước, chính sách, pháp luật về đo lường, hệ thống đo lường đã bộc lộ một số bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân như đo lường trong kinh doanh xăng dầu, đo hàm lượng về chữ đường, chữ bột mì... Các vị ĐBQH thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; bảo đảm hoạt động đo lường từng bước thống nhất và chính xác, góp phần bảo đảm công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

ĐBQH Nguyễn Thị Bạch Mai đang phát biểu

Về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án Luật, các vị ĐBQH cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, nhất là phạm vi điều chỉnh về đo lường pháp định. Đồng thời, đại biểu đề nghị nên có thêm nội dung làm rõ hơn các quy định về đo lường khoa học cũng như đo lường công nghiệp. Mặc khác, đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại Quy định trình tự, thủ tục kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo hoặc làm rõ cơ quan có thẩm quyền quy định trình tự, thủ tục kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo;  Phân biệt cơ quan có thẩm quyền quy định sai số cho phép của phương tiện đo, phép đo, lượng hàng hoá đóng gói sẵn; Quy định về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm nghề nghiệp của người sử dụng phương tiện đo pháp định đối với người sử dụng phương tiện đo trong mua, bán hàng hoá nhỏ lẻ tại các chợ; Phân định rõ hơn quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về đo lường và của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời các đại biểu cũng đồng ý có quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong dự thảo Luật nhưng phải có tính chất đặc thù. Về trách nhiệm quản lý Nhà nước về đo lường, đại biểu đề nghị xem xét bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường của UBND cấp tỉnh, huyện, xã vì hoạt động đo lường cũng như vi phạm pháp luật về đo lường diễn ra chủ yếu tại cấp cơ sở, tại các chợ, cửa hàng nhỏ, lẻ... Về khiếu nại, xử lý tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đo lường, đề nghị bổ sung quy định về khiếu nại, xử lý tranh chấp trong hoạt động đo lường. Có ý kiến đề nghị cần nâng cao hơn nữa mức xử phạt vi phạm pháp luật về đo lường, chế tài xử phạt phải nghiêm minh để bảo đảm tính răn đe, ngăn chặn các trường hợp tái phạm. Cần phân biệt rõ vi phạm về đo lường với gian lận thương mại để thực hiện việc xử phạt kép đối với những vi phạm này.

Thảo luận báo cáo của Chính phủ kết thúc xây dựng và đưa vào vận hành công trình quan trọng quốc gia Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, các ĐBQH Tây Ninh cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, đồng thời tán thành với một số nội dung trong Báo cáo thẩm tra Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; trong đó có ý kiến đề nghị Chính phủ có báo cáo giải trình cụ thể những thành tựu đạt được, cũng như những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai tổ chức thực hiện dự án công trình quan trọng quốc gia mà Quốc hội đã có nghị quyết. Trong đó cần phải rút kinh nghiệm về việc  dự án đã chậm tiến độ 9 năm so với Nghị quyết số 07/1997/QH10 của Quốc hội khoá X. Đặc biệt là giai đoạn trước năm 2005 Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện chưa được quyết liệt, dự toán và phương án huy động nguồn tài chính, lựa chọn nhà thầu liên danh chưa thực sự chuẩn xác. Hiện nay, dù nhà máy đã đưa vào hoạt động với 100% công suất, nhưng vẫn còn một số tồn tại nhỏ về kỹ thuật, công tác di dân, tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn cần được quan tâm tiếp tục xử lý. So với các công trình quan trọng quốc gia khác thì đây là dự án có tốc độ quyết toán vào loại nhanh. Tuy vậy, hiện nay chủ đầu tư và nhà thầu vẫn còn một số hạng mục cần thanh quyết toán, kiểm toán theo quy định. Việc huy động nguồn nhân lực và thu xếp tài chính cho dự án chưa đáp ứng được với yêu cầu trong từng giai đoạn triển khai cụ thể.

QUANG - NHÀN (Lược ghi)

_______________________

(*) Tựa đề do Toà soạn đặt