BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH Tây Ninh:Hoạt động kiểm toán độc lập phải thực sự trung thực, liêm khiết

Cập nhật ngày: 15/11/2010 - 12:22

ĐB Nguyễn Thành Tâm

Sáng ngày 13.11.2010, Quốc hội làm việc ở tổ để cho ý kiến về dự án Luật Kiểm toán độc lập (KTĐL), đại biểu Nguyễn Thành Tâm, Đoàn ĐBQH Tây Ninh cho rằng việc ban hành Luật KTĐL là cần thiết nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động KTĐL, khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay và đáp ứng nhu cầu phát triển. Đại biểu tán thành giao cho Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động KTĐL đối với việc quy định việc tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kiểm toán viên, đồng thời có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán. Để hoạt động kiểm toán góp phần minh bạch thông tin, giúp cho công chúng và các nhà đầu tư đưa ra các quyết định liên quan đến doanh nghiệp, nên cần phải quy định việc quản lý và giám sát chặt chẽ thông qua việc cấp phép thành lập và hoạt động.

Về tiêu chuẩn kiểm toán viên, đại biểu Tâm đề nghị cần phải quy định rõ ràng cụ thể về đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật. Đối với doanh nghiệp kiểm toán muốn cung cấp dịch vụ kiểm toán phải thường xuyên đảm bảo các điều kiện về số lượng người có chứng chỉ hành nghề trong suốt quá trình hoạt động chứ không phải chỉ khi thành lập. Đại biểu Tâm đề nghị cần quy định cơ quan quản lý Nhà nước có đủ thẩm quyền làm đầu mối quản lý, giám sát ngay từ khi thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động để đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán. Trường hợp kiểm toán viên hoặc doanh nghiệp kiểm toán vi phạm hợp đồng kiểm toán, tiết lộ bí mật thông tin kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phải bồi thường, khắc phục hậu quả; nếu có hành vi vi phạm pháp luật về KTĐL sẽ phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Đại biểu Tâm đề nghị cần quy định rõ chế tài xử lý các vi phạm đối với hoạt động KTĐL trên cơ sở thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành và phản ánh được tính chất đặc thù của hoạt động KTĐL. Đối với việc hành nghề của kiểm toán viên, đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ, cụ thể hơn nhằm hạn chế tình trạng móc ngoặc, thông đồng giữa kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp được kiểm toán…

Về phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, đại biểu Nguyễn Thành Tâm nhận xét, theo quy định trong dự thảo Luật, các công ty kiểm toán được làm quá nhiều dịch vụ khác ngoài chức năng chính là kiểm toán sẽ không đảm bảo tính độc lập, khách quan. Đại biểu đề nghị cần tách biệt các hoạt động kiểm toán và tư vấn, nghĩa là doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện các dịch vụ kế toán và tài chính thì mới đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Ngoài ra, ĐB còn đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát trong dự án Luật có khá nhiều “điều khoản quét”, trong đó những vấn đề có thể quy định cụ thể trong Luật thì không cần trao quyền cho các văn bản hướng dẫn dưới luật.

QUANG - NHÀN

(lược ghi)