BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH Tây Ninh tại kỳ họp Quốc hội: Cần bổ sung các nguyên tắc bảo đảm bí mật thư tín vào Luật Bưu chính (*)

Cập nhật ngày: 03/11/2009 - 11:56

 

Đại biểu Nguyễn Thành Tâm đang phát biểu về Luật Bưu chính.

Chiều 2.11, đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Bưu chính. Phát biểu thảo luận các đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) cơ bản đồng tình với báo cáo thẩm tra dự án Luật của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tuy nhiên, để nâng cao tính thống nhất của hệ thống pháp luật các đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật được Quốc hội ban hành gần đây như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Xây dựng, Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và một số luật khác có liên quan.

Một số nội dung quan trọng của dự thảo Luật như quy định về doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính; điều kiện, quy trình, thủ tục cấp giấy phép bưu chính; chủ thể và cơ chế đặc thù thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích… cần được làm rõ hơn để bảo đảm quyền kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân; quyền lợi của người sử dụng dịch vụ bưu chính cũng như việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước. Đề nghị cần rà soát để bỏ một số quy định chung chung; bổ sung một số quy định mang tính chế tài cũng như quy định cụ thể hơn một số nội dung để hạn chế ở mức thấp nhất việc ban hành các văn bản dưới luật và đề nghị bổ sung nội dung quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động bưu chính vào phạm vi điều chỉnh của Luật để bao quát và đầy đủ hơn…

Về nguyên tắc hoạt động bưu chính và chính sách của Nhà nước về bưu chính, các đại biểu cho rằng, dự thảo luật chưa thể hiện đầy đủ các đặc thù của hoạt động bưu chính; đề nghị cần bổ sung thêm các nguyên tắc về bảo đảm tính bí mật của thư tín mà Hiến pháp đã quy định; bổ sung yêu cầu kịp thời, chính xác trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động bưu chính chưa phân biệt rõ là nhiệm vụ hay chính sách của Nhà nước; cần có quy định cụ thể hơn những loại hoạt động nào thì Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ đầu tư để phát triển, loại nào thì khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác đầu tư hoặc tham gia đầu tư. Chính sách của Nhà nước cần thể hiện bao quát và làm rõ chủ trương xã hội hoá của hoạt động bưu chính cũng như vai trò của Nhà nước đối với hoạt động bưu chính công ích phục vụ nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Ngoài những ý kiến trên các đại biểu còn góp ý các điều khoản cụ thể của luật.

Hôm nay 3.11 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế tài nguyên và thảo luận ở tổ về dự án Luật Nuôi con nuôi.

QUANG NHÀN