baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH Tây Ninh tại kỳ họp Quốc hội: Cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực thuế tài nguyên và môi trường

Cập nhật ngày: 21/10/2009 - 05:29

 

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu góp ý dự thảo Luật Thuế tài nguyên.

Sau ngày khai mạc kỳ họp thứ 6 –Quốc hội khoá XII, sáng ngày 21.10.2009, các vị ĐBQH thảo luận tại tổ về dự án Luật Thuế tài nguyên.

Phát biểu tại tổ thảo luận, Đoàn ĐBQH Tây Ninh có ý kiến như sau: đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ban Soạn thảo cần cân nhắc khi thông qua dự án Luật này, bởi vì đây là lĩnh vực rất quan trọng mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nếu dự án Luật được thông qua tại kỳ họp này thì đề nghị Chính phủ phải báo cáo giải trình rõ những vấn đề cụ thể đã được Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra. Mặt khác đề nghị cần xác định rõ về quan điểm xây dựng luật này phải đảm bảo

kinh tế phát triển, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời quản lý chặt chẽ về tài nguyên và đảm bảo môi trường. 

Đề nghị hệ thống hoá các văn bản quy định của pháp luật về lĩnh vực thuế tài nguyên để quy định rõ các đối tượng chịu thuế tài nguyên và bỏ khoản 8 Điều 2 dự thảo Luật “Các loại tài nguyên thiên nhiên không thuộc quy định từ khoản 1 đến khoản 7 Điều này…”. Việc quy định như thế là không chặt chẽ, vì dự thảo Luật không quy định đối tượng chịu thuế (phát sinh ngoài Luật Thuế tài nguyên) là do cơ quan nào quyết định. Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội thì chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền quyết định các vấn đề thuộc chính sách thuế, trong đó có đối tượng chịu thuế. Đề nghị cần phân biệt rõ, phân loại giữa loại tài nguyên có khả năng tái tạo và loại tài nguyên không có khả năng tái tạo để làm căn cứ tính thuế; đối với loại tài nguyên không thể tái tạo cần phải xây dựng khung thuế suất cao, mặc định, cụ thể, ví dụ như tài nguyên dầu khí, kim cương… Bên cạnh đó, đối với loại tài nguyên có thể tái tạo nhưng mang tính thiết yếu cũng phải chịu thuế suất cao.

Về thuế suất, để bảo đảm tính ổn định của Luật góp phần tạo sự yên tâm cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đề nghị dự thảo Luật cần xác định cụ thể mức thuế suất đối với từng loại tài nguyên, không nên quy định biên độ thuế suất quá rộng và giao cho Chính phủ quy định mức thuế suất cụ thể như dự thảo Luật (Điều 8 dự thảo Luật). Đề nghị Quốc hội quyết định khung thuế suất cho từng loại tài nguyên (kể cả dầu thô, khí thiên nhiên, khí than…), còn mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên do Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Đồng thời, dự thảo Luật cần nêu rõ các căn cứ để tính thuế đối với từng loại tài nguyên. Đề nghị cần có bổ sung thêm một chương quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực thuế tài nguyên và môi trường.

Buổi chiều cùng ngày, bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người cao tuổi, sau đó đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Người cao tuổi. Hôm nay, 22.10.2009. ĐBQH thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010.

QUANG NHÀN