BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: 4 vị được bầu vào các Uỷ ban của Quốc hội

Cập nhật ngày: 29/07/2011 - 04:52

Trong danh sách ứng viên của các Uỷ ban của Quốc hội khoá XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh có 4 vị đại biểu được đề cử tham gia các Uỷ ban, vào lúc 16 giờ ngày 29.7, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và uỷ viên các Uỷ ban của Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tại Hội trường kỳ họp Quốc hội (6 vị từ trái sang)

Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh có 4 vị đại biểu được bầu với số phiếu tán thành cao, cụ thể như sau: Ông Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật hoạt động kiêm nhiệm với tỷ lệ số phiếu tán thành đạt 97%. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- được bầu làm Phó Chủ nhiệm chuyên trách Uỷ ban Đối ngoại với tỷ lệ số phiếu tán thành đạt 88,2%. Ông Nguyễn Thành Tâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương - được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với tỷ lệ số phiếu tán thành đạt 98,2%. Ông Trịnh Ngọc Phương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng - được bầu làm  Uỷ viên  Uỷ ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường - đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm với tỷ lệ số phiếu tán thành đạt 98%.

QUANG – NHÀN