BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: Bầu ông Lê Minh Trọng làm Trưởng đoàn

Cập nhật ngày: 22/07/2011 - 11:07

Đoàn ĐBQH Tây Ninh họp bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn

Trong khuôn khổ hoạt động tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII, sáng ngày 22.7.2011, Đoàn ĐBQH đơn vị Tây Ninh tổ chức họp Đoàn để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và thảo luận về cơ cấu, số lượng các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII.

Các vị đại biểu đã thảo luận thống nhất bầu ông Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIII đơn vị tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Thành Tâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm Phó Trưởng đoàn, sau đó Đoàn ĐBQH hoàn chỉnh các biên bản họp Đoàn để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Quang - Nhàn