BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: Giám sát tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 16/03/2010 - 10:51
HTML clipboard

 

Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua

Nhằm đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), kết quả thu – chi BHXH bắt buộc, việc triển khai thực hiện BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, việc thực hiện chi phí quản lý BHXH... trên địa bàn tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát các nội dung trên trong hai năm 2008 và 2009. Đoàn giám sát đã làm việc với BHXH, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND và BHXH 4 huyện, thị: Trảng Bàng, Bến Cầu, Châu Thành và thị xã Tây Ninh.

Qua giám sát, nhìn chung về BHXH bắt buộc, BHXH tỉnh đã thực hiện việc chi trả chế độ cho người lao động đúng quy định, công tác tuyên truyền pháp luật về BHXH được đảm bảo thực hiện. Tuy nhiên, việc thu BHXH bắt buộc còn gặp khó khăn gây thất thu quỹ BHXH do nhiều nguyên nhân như: quản lý số lượng lao động chưa đảm bảo, chưa có sự phối hợp tốt giữa các ngành trong việc xác định số lượng lao động phải tham gia BHXH bắt buộc; các đơn vị sử dụng lao động cố tình né tránh việc tham gia BHXH cho người lao động bằng cách ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng hoặc hợp đồng học nghề làm cho việc quản lý đối tượng tham gia BHXH gặp khó khăn; nhiều đơn vị sử dụng lao động kéo dài thời gian đóng BHXH (quy định phải đóng BHXH hằng tháng), trong đó có cả đơn vị thuộc khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp huyện trong xử phạt vi phạm quy định về BHXH chưa chặt chẽ, đến nay, cả 4 huyện đều chưa xử phạt trường hợp nào nợ BHXH, chủ yếu chỉ nhắc nhở, cảnh cáo; công tác tuyên truyền được thực hiện nhưng chưa đi vào chiều sâu, một số đơn vị sử dụng lao động không hợp tác với ngành chức năng trong tuyên truyền nên nhận thức của người lao động về pháp luật BHXH còn nhiều hạn chế,…

Về BHXH tự nguyện được thực hiện từ 1.1.2008, kết quả mang lại còn khiêm tốn, số lượng người lao động tham gia còn ít, tính đến hết năm 2009 có 219 người tham gia do đây là chế độ BHXH mới, còn ít người quan tâm, những người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là người lao động đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, khi nghỉ việc còn thiếu một số năm đóng BHXH, nay tham gia tiếp, cộng nối thời gian để được hưởng chế độ hưu trí. Công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện tuy đã được tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức nhưng chưa sâu, chưa làm cho người lao động nhận thức được quyền lợi khi tham gia. Ngoài ra, do không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nên cũng gây hạn chế trong tham gia BHXH tự nguyện. Đối với bảo hiểm thất nghiệp thực hiện từ 1.1.2009 được triển khai tương đối tốt, tuy nhiên trong thực hiện chế độ cho một số người lao động thất nghiệp như hỗ trợ học nghề, trợ cấp trong thời gian tìm việc làm mới chưa được kịp thời do đơn vị sử dụng lao động chậm chốt sổ BHXH gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Kết thúc cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH đề nghị chính quyền địa phương và ngành BHXH cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để hạn chế thất thu BHXH, ngoài việc kiểm tra hằng năm về thực thi Luật Lao động cần có kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực BHXH, cần áp dụng kết hợp nhiều biện pháp để xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, đặc biệt là đối với cấp huyện cần tăng cường xử phạt các đơn vị nợ đọng kéo dài nhằm răn đe hành vi vi phạm pháp luật BHXH, công tác tuyên truyền cần thực hiện sâu rộng đến người lao động để họ hiểu đầy đủ về quyền lợi khi tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp mới được thực hiện trong thời gian gần đây,…

NM