BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Cập nhật ngày: 01/03/2013 - 05:44

(BTNO)- Ngày 28.2, đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh do ông Lê Minh Trọng- Trưởng đoàn ĐBQH dẫn đầu đã tiến hành giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012 tại UBND tỉnh.

Trưởng đoàn ĐBQH Lê Minh Trọng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Từ năm 2006 đến năm 2012, toàn tỉnh có 70 dự án xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với tổng nguồn vốn là 731,124 tỷ đồng, có 69/70 dự án đã hoàn thành. Có 4 lĩnh vực được đầu tư, gồm: Giao thông 9 dự án, thủy lợi 2 dự án, y tế 6 dự án, kiên cố hóa trường học và nhà công vụ cho giáo viên 53 dự án. Hiện còn dự án đường 728-784 đang thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2014.

Các dự án đều được tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch, tiết kiệm cho ngân sách được trên 34 tỷ đồng. Có 9 công trình thuộc lĩnh vực kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên kém hiệu quả, gây lãng phí và vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với số tiền 619.521.722 đồng; nguyên nhân do dự toán sai và thi công thiếu số lượng thiết kế; thu hồi nộp ngân sách 516.831.164 đồng, không phát hiện trường hợp nào tham nhũng trong sử dụng nguồn vốn này. Trước đó, đoàn giám sát đã thực hiện giám sát đối với 3 huyện và một số sở, ngành tỉnh với cùng nội dung trên.

Khắc Luân