baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, cao đẳng

Cập nhật ngày: 31/03/2010 - 05:32

Vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh (CĐSPTN), và làm việc với UBND tỉnh cùng các sở ngành liên quan.

Đoàn Giám sát làm việc với  UBND tỉnh và các sở, ngành

Đoàn giám sát đã nghe đại diện Trường CĐSPTN báo cáo tình hình hoạt động của trường và đại diện Sở GD-ĐT báo cáo về việc thực hiện công tác quản lý giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Tây Ninh có một trường cao đẳng là Trường CĐSPTN, chưa có trường đại học. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo giáo viên THCS, tiểu học và mầm non trình độ cao đẳng. Từ năm 2004, trường bắt đầu đào tạo một số ngành ngoài sư phạm như Tiếng Anh, Tin học, Quản trị văn phòng, Thư viện thông tin... Từ khi thành lập trường năm 1976 đến nay, quy mô tuyển sinh trường tương đối ổn định, góp phần tích cực vào việc cung cấp đội ngũ giáo viên cho tỉnh. Hiện tại trường có đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm, đảm bảo cho công tác giảng dạy với 44 thạc sĩ và 4 tiến sĩ. Ngoài ra, trường còn liên kết với Trường ĐHSP Huế nâng chuẩn giáo viên trình độ cao đẳng lên đại học để đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn lực cho xã hội. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường được bảo đảm. Trường CĐSPTN đã thực hiện chức năng của một đơn vị sự nghiệp có thu, được cấp có thẩm quyền giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25.4.2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác. Việc quản lý tài chính được nhà trường thực hiện theo đúng nguyên tắc tài chính, minh bạch, cụ thể. Nhà trường đã xây dựng và thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ. Đây là yếu tố giúp nhà trường thực hiện chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, là cơ sở để ổn định nguồn tài chính của trường.

Đoàn giám sát đánh giá cao chất lượng giáo dục của Trường CĐSPTN. Tuy nhiên, nhiều thành viên Đoàn giám sát băn khoăn những năm qua, trường rất ít có sáng kiến và giải pháp hữu ích phục vụ cho công tác giảng dạy của tỉnh, có chăng chỉ ở cấp độ trường, chưa có đề tài nào ở cấp độ tỉnh. Chương trình thực tập của sinh viên còn qua loa, mang tính hình thức để ra trường, trong khi đối với ngành sư phạm thì vấn đề thực tập là chủ yếu; các thành viên Đoàn giám sát lưu ý các cơ quan chức năng, khi quyết định nâng cấp trường cao đẳng lên đại học cần phải xác định rõ quy mô đào tạo của từng cấp học và kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo. Đồng thời, đối với việc thành lập mới trường đại học cần phải cân nhắc kỹ để tránh tình trạng trường được thành lập nhưng không tuyển sinh được và xác định rõ nhu cầu đào tạo của tỉnh để quyết định đầu tư, từ đó góp phần bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo. 

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn của ngành Giáo dục để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và tháo gỡ.

KIM CHI