Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh: Tổng kết hoạt động năm 2012

Cập nhật ngày: 05/02/2013 - 10:54

 Ông Lê Minh Trọng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh triển khai Nghị quyết liên tịch 525 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Chiều 4.2, ông Lê Minh Trọng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai Nghị quyết liên tịch 525 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Đến dự có Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2012 vừa qua, trong công tác xây dựng pháp luật, Đoàn tổ chức 21 hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của ĐBQH và đại diện các ngành, địa phương. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự án luật, trong đó có những ý kiến xác đáng được tiếp thu, góp phần hoàn thiện các dự án luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức nhiều nội dung giám sát, khảo sát như liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh; chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh; chính sách, pháp luật về người có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh; chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; chính sách pháp luật đối với người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê đất và giao đất làm dự án trên địa bàn tỉnh… Qua giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 50 kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương và 50 kiến nghị gửi UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện tại địa phương đề nghị khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền Trung ương khi triển khai ở địa phương; chấn chỉnh và kịp thời sửa đổi những bất cập về quy trình, thủ tục thuộc về nguyên nhân chủ quan của đơn vị được giám sát.

Trong công tác tiếp dân, Đoàn ĐBQH phân công các đại biểu luân phiên tiếp dân mỗi tháng/lần tại trụ sở tiếp dân của lãnh đạo tỉnh. Năm 2012, Đoàn đã tổ chức tiếp 345 lượt người. Qua nghiên cứu, phân loại, giải thích, hướng dẫn và không nhận đơn, số còn lại Đoàn ĐBQH hoặc cá nhân đại biểu Quốc hội có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết là 62 đơn, đến nay 53 đơn được các cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời (đạt 85,48 %). Số còn lại Đoàn đại biểu tiếp tục theo dõi, đôn đốc để trả lời cho cử tri theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2012, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 5 đợt tiếp xúc cử tri tại 98  điểm với 11.107 lượt cử tri, trong đó 673 cử tri phát biểu với 696 vấn đề. Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển 143 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, 54 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương qua tiếp xúc cử tri cho Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương. Kết quả, hầu hết kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương đã được các cơ quan chức năng trả lời; các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương đã đuợc tiếp nhận, chuyển giao các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời, tiếp thu.

Tại Hội nghị, ông Lê Minh Trọng cũng đã triển khai Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định cụ thể về trách nhiệm của ĐBQH, Đoàn ĐBQH trong việc tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị đó…

Đ.H.T