BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn khối các Cơ quan tỉnh: Triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 09/04/2016 - 06:34

Anh Đặng Hồng Nhã- Bí thư Đoàn ủy khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về công tác tuyên truyền cho bầu cử được tiến hành trong 3 đợt (trước, trong và sau khi bầu cử) với nhiều hình thức như: toạ đàm, diễn đàn, hỗ trợ tư vấn cho nhân dân... trong đó nội dung tuyên truyền tập trung về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và mọi công dân trong việc tích cực tham gia hoạt động bầu cử.

Đồng thời, để tuyên truyền ý nghĩa sự kiện, mỗi Đoàn cơ sở sẽ thực hiện công trình hoặc phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội, xung kích đảm bảo quốc phòng-an ninh...

Tại hội nghị, anh Huỳnh Ngọc Tuy - Phó Bí thư Đoàn ủy khối các Cơ quan tỉnh đã triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, văn hoá, lối sống cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030".

Theo đó, mục tiêu chung là xây dựng thế hệ trẻ Tây Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cụ thể, đến năm 2020, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong khối đăng ký thực hiện hình mẫu người thanh niên Việt Nam với "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn"; giới thiệu 1.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có ít nhất 900 đoàn viên ưu tú được kết nạp...

Hoàng Kha