BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn kiểm tra số 540 của Bộ Chính trị: Tin tưởng Tây Ninh sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội của Đảng 

Cập nhật ngày: 17/10/2022 - 20:30

BTNO - Chiều 17.10, Đoàn kiểm tra số 540 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn làm việc với Ban thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Tại buổi làm việc, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Du - Phó Trưởng đoàn kiểm tra thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hoá, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ Tây Ninh. Báo cáo được hoàn chỉnh trên cơ sở báo cáo của BTV Tỉnh uỷ và kết quả chương trình làm việc của Đoàn đối với BTV Tỉnh uỷ Tây Ninh trong hai ngày 22- 23.8. 

Để triển khai đưa nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống, BTV Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình học tập, triển khai thực hiện. Căn cứ nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chương trình hành động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban chấp hành Trung ương Đảng, BTV Tỉnh uỷ đã trình Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU này 15.10.2021 về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (rà soát, điều chỉnh, bổ sung) với 97 nhiệm vụ, 5 chỉ tiêu nghị quyết đại hội XIII của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện. Đến nay, tỉnh đã thực hiện 59/97 nhiệm vụ cụ thể hoá thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thực hiện 329/471 nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tiếp thu các ý kiến kết luận của trưởng đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc báo cáo Đoàn kiểm tra thông tin cập nhật về kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 của tỉnh và bổ sung làm rõ một số nội dung trong báo cáo của Đoàn kiểm tra.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hoà Bình- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Với những kết quả đạt được, tin tưởng Tây Ninh sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Theo đánh giá kết luận của trưởng đoàn kiểm tra, việc nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng được Tây Ninh thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, làm cho nghị quyết của Đảng đi vào trong dân, trong từng đảng viên, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tỉnh uỷ, các tổ chức Đảng có các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh với nhiều nhiệm vụ cụ thể, khả thi; gần 500 đầu việc cụ thể đã thực hiện hoàn thành gần 70% - tính đến thời điểm kiểm tra.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 68-Ctr/TU và 4 giải pháp đột phá của tỉnh, Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh. Đặc biệt, 9 tháng năm 2022, nhiều chỉ tiêu KT-XH của Tây Ninh thuộc nhóm đứng đầu cả nước, như tăng trưởng du lịch, giảm nghèo, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, các chỉ số tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh. Tỉnh uỷ ban hành một loạt các Đề án về xây dựng Đảng rất chất lượng, đây là nét độc đáo rất đáng hoan nghênh của Tây Ninh.

Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đề nghị tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đưa nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống; khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện hoàn thành 38/97 nhiệm vụ chưa thực hiện theo Chương trình hành động số 68-Ctr/TU. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, không chủ quan với các loại dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh mới phát sinh. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn kiểm tra ghi nhận và báo cáo Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị. Các tồn tại trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ đã có rà soát để xác định rõ đầu việc, trách nhiệm từng tập thể, cá nhân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án đã ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Kết quả 9 tháng năm 2022 tương đối khả quan, song đây là giai đoạn phục hồi sau đại dịch, tính bình quân chung từ đầu nhiệm kỳ tới nay thì Tây Ninh vẫn cần nỗ lực rất nhiều mới đạt được mục tiêu của cả giai đoạn 2020-2025. Trong thời gian tới, Tây Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương để tỉnh phát triển mạnh mẽ theo định hướng quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của cả nước.

Phương Thuý