BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn BB5: Phát huy truyền thống anh hùng, thi đua rèn luyện, xung kích sáng tạo xây dựng đơn vị vững mạnh

Cập nhật ngày: 27/06/2012 - 04:37

(BTNO)- Trong 2 ngày 24-25.6.2012, Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Sư đoàn BB5 đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017. Dự Đại hội có Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Sư đoàn BB5, đại diện Tỉnh Đoàn Tây Ninh, Huyện đoàn Châu Thành và đơn vị kết nghĩa Đoàn trường Trường ĐH Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội tập trung đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ VIII, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sư đoàn từ năm 2007 đến năm 2012; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017.

Đại biểu dự Đại hội thích thú trước những sản phẩm làm bằng tăm tre của đoàn viên, thanh niên Sư đoàn

Trong nhiệm kỳ 2007- 2012, tuổi trẻ Sư đoàn BB5 đã quán triệt, học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng và chỉ huy các cấp cùng các chương trình hành động của do Trung ương Đoàn và Ban thanh niên Quân đội phát động. Thực tiễn cho thấy, nhiều hoạt động có tính sáng tạo đã phát huy tinh thần trách nhiệm đoàn viên thanh niên trong bảo vệ và xây dựng đơn vị, tiêu biểu như các mô hình: “Chúng tôi là chiến sĩ Đoàn 5 anh hùng”, “Bàn giao thế hệ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Tâm sự chiến sĩ”, “Thanh niên với môi trường”… đã tạo nên sự phong phú, đa dạng thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết trong tuổi trẻ của đơn vị.

Trưởng thành từ hoạt động phong trào Đoàn, trong 5 năm qua, bình quân hàng năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn BB5 có gần 30% cán bộ Đoàn giỏi, 53% cán bộ Đoàn khá, không có cán bộ Đoàn yếu; 96% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ từ mức khá trở lên, trong đó có trên 50% đoàn viên ưu tú; 100% cơ sở đoàn, liên chi đoàn và 94/102 chi đoàn đạt vững mạnh, có 1.124 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Các đại biểu được bầu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ VIII

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn BB5 xác định phương hướng hoạt động chính là xây dựng thanh niên Sư đoàn có lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, sức khoẻ và năng lực tốt, thành thạo kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, có văn hoá, luôn xứng đáng là lực lượng xung kích, tiên phong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…
 

Xuân Thu