baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng

Cập nhật ngày: 23/04/2012 - 09:52

Sáng 23.4, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng” tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án.

Trước yêu cầu cải cách chế độ công chức, công vụ, đổi mới về tư duy, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ góp phần thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng như khắc phục những hạn chế của phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hiện nay…, việc xây dựng Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng” là hết sức cần thiết.

Sẽ đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng

Đề án do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng cùng với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan. Đề án hướng đến mục tiêu là đề xuất các nội dung đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, tuyển chọn được người có phẩm chất và năng lực giữ các chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, góp phần đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, quan điểm của việc triển khai thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng là  đảm bảo sự lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền trong công tác tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong tuyển chọn; gắn đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng với đổi mới công tác quy hoạch và đánh giá công chức. Đồng thời, đảm bảo những người được tuyển chọn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng theo quy định hiện hành.

Mặt khác, đề cao thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giới thiệu, đề cử cấp phó; đảm bảo thu hút người có tài, có đức giữ chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng theo nguyên tắc cạnh tranh.

Đề án nghiên cứu đổi mới tuyển chọn lãnh đạo giữ các chức danh, chức vụ quản lý như Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị.

Quá trình triển khai xây dựng Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng” được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 11.2012, sau đó trình Bộ Chính trị.

Theo Chinhphu.vn