BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đổi Mới là cuộc cách mạng trong thời kỳ mới do Đảng khởi xướng

Cập nhật ngày: 02/02/2010 - 05:25

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ngày 2.2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành uỷ, HĐND và UBND Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2010).

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, lãnh đạo Thành uỷ, HĐND và UBND Thành phố Hà Nội... cùng đông đảo đại biểu đại diện cho các giới, các ngành, tầng lớp và nhân dân Thủ đô.

Trong không khí mừng xuân mới 2010 và đón Tết cổ truyền, với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng kể từ khi thành lập đến nay.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Từ ngày thành lập, Đảng luôn kết hợp phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Với phương pháp đấu tranh cách mạng và sáng tạo, Đảng luôn được nhân dân tin yêu. Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, có ý nghĩa thời đại.

Tổng Bí thư nêu rõ, tiến lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH) là con đường tất yếu của chúng ta, là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử.

Gần 25 năm thực hiện công cuộc Đổi Mới do Đảng khởi xướng, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn. Trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua, đất nước vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

“Có thể nói công cuộc Đổi Mới là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất trong thời kỳ mới. Đó là nỗ lực phi thường của toàn thể nhân dân, của Đảng và Nhà nước ta. Từ thực tiễn phong phú và sáng tạo của công cuộc Đổi Mới, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng sáng tỏ hơn”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tất cả vì lợi ích của nhân dân

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư chỉ rõ, mục tiêu và nhiệm vụ lớn lao của Đảng lúc này là lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi Mới, công nghiệp hoá – hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

“Qua đó, mỗi chủ trương, chính sách, bước đi cụ thể đều phải hướng tới lợi ích của nhân dân, của dân tộc, đất nước”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Theo Tổng Bí thư, trong giai đoạn hiện nay, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bên cạnh những cơ hội lớn, đất nước ta đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh thực sự là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Theo đó, năm 2010 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Do vậy, cần chuẩn bị tốt về mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, xây dựng và hoàn thiện các văn kiện quan trọng, tăng cường kỷ luật và lựa chọn các đồng chí đủ đức, đủ tài, được nhân dân tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp.

(Theo chinhphu.vn)