Chi hội Nhạc sĩ tỉnh Tây Ninh:

Đổi mới, nâng cao sức sáng tạo của hội viên 

Cập nhật ngày: 27/03/2020 - 19:46

BTNO - Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã ra mắt BCH nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Tây được bầu làm Chi hội trưởng. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu tham dự Đại hội cấp trên là nhạc sĩ Nguyễn Quốc Tây và nhạc sĩ Nguyễn Đình Hồng. Dịp này, nhạc sĩ nguyễn Đình Hồng được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiện có 7 hội viên, trong đó có 6 hội viên chuyên ngành sáng tác, 1 hội viên chuyên ngành biểu diễn. Trong nhiệm kỳ qua, chi hội thường xuyên động viên và tạo điều kiện để các hội viên kịp thời nằm bắt những định hướng tuyên truyền của trung ương, tỉnh để sáng tạo tác phẩm. Đã sáng tác ra nhiều tác phẩm âm nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương và tạo được tiếng vang cho sự phát triển âm nhạc tỉnh nhà.

Đặc biệt, các tác phẩm do nhạc sĩ trong chi hội sáng tác đã đạt được 7 giải thưởng của Hội Âm nhạc Việt Nam, 4 giải Văn học nghệ thuật Xuân Hồng lần II, 14 bằng khen của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Chi hội cũng đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu, thực tế sáng tác, tập huấn chuyên môn, xuất bản tuyển tập nhạc, ra album, giới thiệu tác phẩm mới… để hội viên tham gia. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi hội sẽ quan tâm phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, phối hợp các ngành để giới thiệu, quảng bá tác phẩm âm nhạc của hội viên đến với công chúng cả nước. Đổi mới, nâng cao sức sáng tạo của hội viên, tập huấn chuyên môn, thực tế sáng tác đi sâu vào để tài mang hơi thở cuộc sống, thử nghiệm thêm các thể loại nhạc có tính nghệ thuật cao.

Ngô Tuyết