BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đổi mới phương thức hoạt động để công tác mặt trận đạt hiệu quả cao hơn

Cập nhật ngày: 09/01/2015 - 12:00

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh, năm 2014, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được sự phấn khởi và niềm tin của nhân dân. Đối với hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, việc Bộ Chính trị ban hành quy định về giám sát và phản biện xã hội; quy định về MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho Mặt trận các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2014, Mặt trận các cấp tiếp tục vận động, tuyên truyền, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Tính đến nay, toàn tỉnh có 161 tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và hội quần chúng, đến tháng 9.2014 các phong trào đã tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức đạt 69,82%. Thông qua các cuộc tiếp xúc tôn giáo định kỳ, Mặt trận các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của các dân tộc, tôn giáo đến cấp uỷ, chính quyền xem xét, giải quyết.

Tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó nhiều mô hình được các ngành các cấp và nhân dân quan tâm như: toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giữ gìn lòng rạch Tây Ninh xanh, sạch, đẹp; khu dân cư không có rác thải nơi công cộng... Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân cư tự quản, phối hợp với Công an xây dựng nhiều mô hình về phòng, chống tội phạm, mô hình câu lạc bộ 4 giảm.

 Điểm nổi bật trong hoạt động phong trào năm 2014 là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhiệt tình ủng hộ. Tính đến ngày 18.11.2014 đã vận động hơn 18,9 tỷ đồng- đạt 270% kế hoạch; đã xây tặng 546 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội cùng Nhà nước xây dựng các công trình dân sinh, với tổng kinh phí hơn 103 tỷ đồng, qua đó góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,38%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang trao Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể xuất sắc năm 2014.

Mặt trận tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Nâng cao vai trò Mặt trận trong công tác giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt khu dân cư”; triển khai 12 mô hình mới và nhân rộng 14 sáng kiến, cách làm hay như: mô hình “Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “Phát huy vai trò tôn giáo, vận động chức sắc, giáo phẩm, tín đồ bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Ngày chia sẻ thiện tâm”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Mặt trận các cấp, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế- xã hội chung của tỉnh. Sắp tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tăng cường công tác tập hợp quần chúng, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đưa công tác dân vận hoạt động thực chất, hiệu quả; cần tổ chức các diễn đàn, tiếp xúc cử tri, đa dạng hoá các kênh tiếp xúc với dân; đổi mới phương thức hoạt động, nắm cụ thể số lượng đoàn viên, hội viên để hoạt động hiệu quả hơn; đồng thời tập trung lo tết cho người nghèo trong Tết Ất Mùi sắp đến.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 cho UBMTTQVN huyện Tân Biên cùng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân.

DUY ĐỨC