BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đổi mới tư duy và cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát 

Cập nhật ngày: 27/09/2022 - 22:18

BTNO - Sáng 27.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Dự tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2022, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đại dịch Covid-19 và xung đột chính trị giữa các nước đã tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội, UBTVQH kiên trì thực hiện mục tiêu “đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế, đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức thực hiện trong hoạt động giám sát.

Nổi bật, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp UBTVQH tiếp tục có nhiều đổi mới, để lại dấu ấn trong hoạt động giám sát. Việc lựa chọn, quyết định nội dung chất vấn đã bám sát thực tiễn, “đúng”, “trúng” những vấn đề “nóng”, bức xúc nổi lên trong đời sống KT-XH, đều là những nội dung vừa có tính thời sự cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được chú trọng với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện.

Trong năm qua, các đoàn giám sát đã tổ chức 8 đoàn công tác với sự tham gia của lãnh đạo Quốc hội để khảo sát, làm việc trực tiếp, kết hợp trực tiếp và trực tuyến với 41 địa phương, Chính phủ, các bộ, ngành. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Tại phiên họp thứ 15 (tháng 9.2022), UBTVQH xem xét, cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Cũng tại phiên họp này, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động giám sát được quan tâm, bảo đảm tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, thời gian các đoàn giám sát, khảo sát trên một địa phương hoặc một ngành vào cùng một thời điểm.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH từ đầu nhiệm kỳ đến nay có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát. Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH đã triển khai đồng bộ các hoạt động giám sát theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đây là cơ sở để Quốc hội, UBTVQH ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn của đất nước và tình hình thế giới.

Căn cứ đặc điểm tình hình năm 2023 và đề xuất của các cơ quan, Quốc hội và UBTVQH đã thông qua các nghị quyết về chương trình, kế hoạch giám sát năm 2023. Theo đó, Quốc hội, UBTVQH sẽ xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Quốc hội giám sát tối cao 2 chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” tại kỳ họp thứ 5; “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tại kỳ họp thứ 6. UBTVQH giám sát 2 chuyên đề:“Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” tại phiên họp tháng 8.2023; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tại phiên họp tháng 9.2023.

Để triển khai hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, các cơ quan, tổ chức hữu quan quan tâm thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBTVQH. Đồng thời tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội nêu trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát là khâu quan trọng, then chốt trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu xác định rõ phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát của Quốc hội, UBTVQH; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giám sát; chú trọng giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Quốc hội với các tổ chức Đảng, MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, giám sát phải trên tinh thần xây dựng, giữa “xây” và “chống”, “xây” là căn bản, lâu dài, “chống” là quyết liệt, cấp bách; phát huy những mô hình tốt, gương người tốt, việc tốt; đánh giá khách quan, công bằng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, góp phần phát triển KT-XH và xây dựng đất nước. Mỗi cơ quan của Quốc hội cũng phải thực hiện tốt việc tự giám sát, mỗi ĐBQH phải tự mình kiểm soát hoạt động của chính mình trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trước cử tri.

Phương Thuý-Tố Tuấn