BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đối ngoại quốc phòng - kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa

Cập nhật ngày: 09/01/2014 - 10:19

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng đông đảo cán bộ các đầu mối làm công tác đối ngoại quốc phòng, các tùy viên quốc phòng tại các nước…

Chuyển biến nhận thức về đối ngoại quốc phòng

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, trong thời gian qua, từ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về công tác đối ngoại quốc phòng, coi đây là kế sách chiến lược Tổ quốc từ xa. Hoạt động đối ngoại quốc phòng, trên thực tế đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, ổn định, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, trong khu vực cũng như trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng và củng cố quốc phòng, từng bước hiện đại hóa quân đội.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ đạo, trong thời gian tới, công tác đối ngoại quốc phòng phải nắm bắt được xu thế phát triển, những thuận lợi và khó khăn trong diễn biến tình hình ở khu vực cũng như trên thế giới để chủ động và tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoạch định chiến lược và chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy những thế mạnh và vị thế của đất nước, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, không để bị lôi kéo theo nước này để chống lại nước khác. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương trên tinh thần chủ động, tiết kiệm, chú ý đến tính hiệu quả, thực hiện việc tri ân với những bạn bè, đồng chí đã giúp Việt Nam trong những lúc khó khăn trước đây…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những hoạt động đối ngoại quốc phòng của quân đội trong thời gian qua, phối hợp tốt với hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân để thực hiện mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Sự phối hợp giữa hai ngành ngoại giao và quốc phòng ngày càng chặt chẽ, tiến hành các hoạt động tham vấn trao đổi thường xuyên trong việc xây dựng chiến lược hội nhập quốc tế cho đất nước. Hai bên đã phối hợp nhịp nhàng trong triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập dân tộc, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đánh giá, công tác đối ngoại quốc phòng có vị trí hết sức đặc biệt, là nhân tố quan trọng để củng cố môi trường ổn định, hòa bình, tạo điều kiện để phát triển đất nước.

Đối ngoại quốc phòng đạt hiệu quả thiết thực

Báo cáo Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013, phương hướng đến năm 2015 do Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng trình bày tại hội nghị đã nêu bật những thành tựu quan trọng mà công tác đối ngoại quốc phòng thời gian qua đạt được là đưa quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam với các đối tác, nhất là các đối tác ưu tiên đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn quân sự quốc phòng đa phương với những sáng kiến mới và hoạt động thực tế; tăng cường hợp tác quốc tế để góp phần hiện đại hóa quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị

Phương hướng công tác đối ngoại quốc phòng trong giai đoạn 2014-2015 chỉ rõ: Về quan hệ song phương cần tiếp tục quán triệt phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng có chung đường biên giới, các nước trong khu vực, các nước lớn và các nước bạn bè truyền thống, tạo sự đột phá và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác chủ chốt và các đối tác chiến lược.

Về hợp tác đa phương, cần mở rộng việc tham gia và đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác quốc phòng-quân sự do ASEAN giữ vai trò chủ đạo, đồng thời tham gia có hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tích cực, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới lãnh thổ trên bộ, trên biển với các nước liên quan, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; làm tốt công tác quản lý biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đã quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị trong toàn quân cần tích cực triển khai Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 trên tinh thần chủ động, hiệu quả, quán triệt các mục tiêu cơ bản là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo vệ hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định khen thưởng các đơn vị. Báo Quân đội nhân dân là một trong 25 đầu mối được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã hoàn thành xuất sắc về công tác tuyên truyền đối ngoại quốc phòng trong giai đoạn 2011-2013.

Nguồn QĐND