Đội ngũ cán bộ xã là cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân 

Cập nhật ngày: 29/01/2019 - 18:24

BTNO - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã khẳng định như vậy tại buổi họp mặt cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2019, diễn ra chiều 28.1.2019. Hội nghị do Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Tân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, giữa công dân với Đảng và Nhà nước.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo dựng các phong trào cách mạng quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ chủ chốt cấp xã toàn tỉnh cần quan tâm chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện  tốt các Nghị quyết của Đảng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác dân vận với phương châm “gần dân, sát cơ sở”.

Tiếp tục cùng với tỉnh, huyện thực hiện tốt các khâu đột phá của tỉnh, trong đó đặc biệt là chính sách nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, cố gắng giữ chuẩn, quan tâm chất lượng, cuộc sống của người dân...

Đức An