Đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 19/12/2018 - 19:09

BTNO - Sáng 19.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân.

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Hợp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cùng gần 100 đại biểu là người dân đại diện cho cử tri của tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cho biết, đây là lần thứ hai tỉnh tổ chức một cuộc đối thoại có đại diện cấp ủy và chính quyền để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc tổ chức hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh. Thông tin về những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biều khai mạc hội nghị.

Kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết cho phù hợp và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền. Qua đó thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhà nước với Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh, các ý kiến tham gia tại hội nghị sẽ được giải trình, giải thích và chỉ đạo giải quyết trực tiếp theo thẩm quyền, theo quy định, để tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đức An