BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng chí Đinh Thế Huynh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Cập nhật ngày: 28/03/2011 - 10:07

Ngày 28.3, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Uỷ viên Bộ Chính trị và bố trí cán bộ.

Theo Quyết định số 25 - QĐNS/TW ngày 28.2.2011 về việc phân công Uỷ viên Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nay giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay đồng chí Tô Huy Rứa.

Đồng chí Đinh Thế Huynh

Theo Quyết định số 33 - QĐNS/TW ngày 28.2.2011 về việc bố trí cán bộ, đồng chí Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thôi giữ chức Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, để làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Theo Quyết định số 28 - QĐNS/TW ngày 28.2.2011 về việc bố trí cán bộ, đồng chí Lê Hữu Nghĩa, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, để làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Theo Quyết định số 31 - QĐNS/TW ngày 28/2/2011 về việc bố trí cán bộ, đồng chí Đỗ Hoài Nam, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, thôi giữ chức Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, để làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

(Theo CPV)