Thời Sự - Chính trị   Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII 

Cập nhật ngày: 01/02/2021 - 09:35

BTNO - Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1.2.2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng từ khoá III đến khoá VII, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị đại sứ, đại diện và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội điều khiển phiên họp. 

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tính đến hết ngày 30.1.2021, Đại hội XIII của Đảng nhận được 368 thư, điện mừng của 167 chính đảng; 18 Đảng bộ, cơ quan của các Đảng, các nước; 6 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân từ 93 quốc gia.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Thư ký Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.    

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Uỷ viên chính thức, 20 Uỷ viên dự khuyết.   

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.

* Bộ Chính trị gồm các đồng chí: 

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương;

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội;

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương;

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh;

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an;

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương;

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương;

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

* Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương;

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ;

* Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

7.Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương;

11. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long;

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII;

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ra mắt Đại hội.   

Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XIII.       

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nêu rõ: “Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế..., để tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Tân Sửu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Đức An