Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ 

Cập nhật ngày: 16/10/2020 - 08:14

BTNO - Sáng nay 16.10. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc cuối cùng.

Đầu giờ làm việc, đồng chí Phạm Hùng Thái, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ khoá XI, đạt tỷ lệ 100%.

Hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ là đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc và Phạm Hùng Thái; đồng chí Võ Văn Sớm tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Sau phần công bố kết quả bầu cử, đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo với Đại hội về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu bầu đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí:

(Xếp theo thứ tự A, B, C...)

1. Ngô Thành Đồng;

2. Nguyễn Văn Hợp;

3. Nguyễn Mạnh Hùng;

4. Nguyễn Thị Xuân Hương;

5. Nguyễn Thị Yến Mai;

6. Nguyễn Thanh Ngọc;

7. Trương Nhật Quang;

8. Võ Văn Sớm;

9. Nguyễn Thành Tâm;

10. Phạm Hùng Thái;

11. Nguyễn Hồng Thanh;

12. Lê Minh Thế;

13. Nguyễn Đài Thy;

14. Nguyễn Văn Trãi;

15. Võ Đức Trong.

Danh sách

Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Xếp theo thứ tự A, B, C…)

1. Lê Hữu Bình;

2. Nguyễn Thái Bình;

3. Nguyễn Thanh Cường;

4. Trương Văn Dễ;

5. Nguyễn Thị Dung;

6. Nguyễn Thị Tuyết Nhung;

7. Nguyễn Thị Thu Phương;

8. Võ Văn Sớm;

9. Trần Văn Minh Trí;

10. Dương Văn Truyên.

Đức An