BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tây Ninh:

Đồng chí Trương Văn Chiển được bầu làm Bí thư

Cập nhật ngày: 07/08/2015 - 10:45

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH mới.

Sau gần 3 ngày đại hội, các đại biểu được triệu tập đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 23 uỷ viên. Trong phiên họp thứ nhất của BCH mới, đồng chí Trương Văn Chiển được bầu làm Bí thư, hai đồng chí Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Hồng được bầu làm Phó Bí thư.

Đại hội cũng đã bầu đoàn dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X gồm 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã nhất trí Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hằng năm mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, từ 1 đến 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Trong nhiệm kỳ kếp nạp 400 đảng viên trở lên. Hằng năm, có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ra mắt BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tây Ninh nhiệm ky 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ có 70% tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng; mỗi đảng viên được kiểm tra chấp hành hoặc giám sát chuyên đề ít nhất 01 lần.

Hằng năm, 3/3 đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ khối được đoàn thể cấp trên xếp loại vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú; Công đoàn giới thiệu 200 công đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đ. Hoàng Thái