BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng chí Võ Văn Phuông – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh: “Năm 2010, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức”

Cập nhật ngày: 15/12/2009 - 05:54

 

Đồng chí Võ Văn Phuông - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh phát biểu tại kỳ họp.

“… Năm 2009 là năm cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, nền kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Chúng ta đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội và có 7 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng 10,7%. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Trong điều kiện bị ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mà đạt được mức tăng trưởng trên là sự cố gắng lớn, thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu cao của các ngành, các cấp và của HĐND tỉnh.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH; giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất nhập khẩu; thu ngân sách; thu hút đầu tư nước ngoài tăng so cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch. Các mặt văn hoá – xã hội tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt nghị quyết; chất lượng dạy và học được nâng lên và ngày càng đi vào thực chất hơn; công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. An ninh chính trị, trật tự xã hội giữ vững ổn định; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên một bước ; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, môi trường đầu tư được cải thiện tốt hơn. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm và đạt những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trên từng lĩnh vực cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém nhất định mà chúng ta phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giải quyết tốt hơn trong thời gian tới, đáng chú ý đó là: Kinh tế tuy tiếp tục tăng trưởng, nhưng chưa thật vững chắc; tốc độ tăng trưởng chậm lại; quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa nhiều; sản xuất nông nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu tuy có chuyển biến nhưng thiếu tính ổn định, còn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Thu ngân sách đạt kế hoạch, song việc cân đối ngân sách gặp nhiều khó khăn. Công tác xây dựng cơ bản tuy có chuyển biến, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; không ít dự án chưa bảo đảm triển khai theo tiến độ; việc giải ngân vốn còn chậm. Công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả còn nhiều hạn chế. Các mặt văn hoá – xã hội còn những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Hoạt động quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng, quản lý đô thị… Công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân; biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

Năm 2010, năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII là năm cả nước và tỉnh ta tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Và dự báo cũng là năm tỉnh ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn năm 2009. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho năm 2010 là hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà phải nỗ lực, quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn, thách thức; năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2010 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra và đây cũng là nhiệm vụ, đòi hỏi đặt ra đối với HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh nhà.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tôi đề nghị HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đề ra Nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết 2010 kịp thời, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Phối hợp tốt với chính quyền và các ngành chức năng trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thúc đẩy những chỉ tiêu hiện đạt thấp hoặc khó đạt để phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử HĐND các cấp đúng quy định.

2. Khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế, yếu kém trong hoạt động của HĐND và của đại biểu HĐND tỉnh năm 2009, nhất là những hạn chế, yếu kém trong công tác giám sát; trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chuyển tải những bức xúc, kiến nghị của cử tri; trong việc theo dõi, giám sát, phản hồi ý kiến, giải quyết các kiến nghị cử tri của các ngành chức năng…

3. Đề ra các chương trình giám sát có chất lượng, có trọng tâm, nhất là tập trung giám sát những vấn đề xã hội bức xúc mà cử tri đang quan tâm, những lĩnh vực quản lý Nhà nước còn bất cập, yếu kém… để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của cử tri tỉnh nhà. Thường xuyên nắm bắt yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời chuyển tải, đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đầy đủ kịp thời và phản hồi kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng để cử tri biết.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung các kỳ họp của HĐND, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri cho phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát và hoạt động giám sát của các đại biểu HĐND tỉnh, thông qua công tác giám sát phải phát hiện, kiến nghị, đề xuất cho được những giải pháp cụ thể, hữu hiệu để khắc phục. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình Tiếng nói cử tri.

5. Đại biểu HĐND tỉnh phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị; đoàn kết, năng động, sáng tạo; xác định rõ trách nhiệm, tích cực tham gia có chất lượng vào các hoạt động của HĐND; thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp.

BTNO