BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng thuận để ổn định và không ngừng phát triển

Cập nhật ngày: 09/02/2016 - 12:00

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh PHẠM VĂN TÂN.

- Thưa ông Chủ tịch, lại một năm nữa qua đi, xuân Bính Thân sắp đến, theo tập tục cổ truyền của dân tộc ta, đây là dịp để nhìn lại việc đã làm trong năm cũ, chuẩn bị cho việc sắp tới sẽ làm. Là người đứng đầu chính quyền tỉnh, xin ông Chủ tịch điểm qua vài nét chính về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm 2015 vừa qua

- Trước hết, qua Báo Tây Ninh tôi xin gửi lời chào đoàn kết đến tất cả quý bạn đọc. Năm 2015 vừa qua là năm cuối chúng ta thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010- 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Và cũng là năm chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong năm qua, nền kinh tế tỉnh ta phải chịu tác động của tình hình giá cả các mặt hàng nông sản tiếp tục giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn... Song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế của tỉnh cơ bản đạt mục tiêu đề ra, 20/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết năm 2015. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP, tính theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 46.844 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tỷ trọng nông - lâm - thuỷ sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ trong GRDP là: 30,1% - 35,5% - 34,4% (Nghị quyết: 32% - 33,5% - 34,5%); GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 2.635 USD (Nghị quyết: 2.630 USD). Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu là 2.730 triệu USD, tăng 25,4% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu là 1.987 triệu USD, tăng 27,9% so cùng kỳ. Đặc biệt, trong công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, tính đến nay tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành cổ phần hoá 100% doanh nghiệp Nhà nước.

Về văn hoá - xã hội, các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế đều có những bước tiến bộ đáng kể; an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 20.000 lao động đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề đạt 60%. Xây mới và sửa chữa 268 căn nhà cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2015 đạt 70%.

- Như ông Chủ tịch đã nói, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Nghị quyết đề ra 3 chương trình đột phá cho giai đoạn 2011- 2015. Ông Chủ tịch nhận định thế nào về việc thực hiện 3 chương trình đó trong thời gian qua?

- Có thể nói, 3 chương trình đột phá của tỉnh là những “điểm nhấn” của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả của việc thực hiện 3 chương trình này là tiền đề quan trọng trên bước đường phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cụ thể, về Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng: trong số các dự án được triển khai thực hiện có 52/110 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Việc triển khai thực hiện Chương trình đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Ngoài những gì đã có từ trước, đến nay đã đưa vào sử dụng thêm 352km đường nhựa, 1.350km đường sỏi đỏ và 3 cầu; hệ thống thuỷ lợi tăng thêm khả năng tưới khoảng 74.692 ha… đã góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Chương trình cải cách hành chính: việc thực hiện công tác ban hành, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch; thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; Đề án vị trí việc làm của tỉnh đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; chính sách tinh giản biên chế được triển khai tổ chức theo quy định của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục thực hiện tại 123 cơ quan hành chính Nhà nước; trong đó, 59/123 cơ quan đã được triển khai, áp dụng phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (cấp tỉnh 4 cơ quan, cấp huyện 9 cơ quan, cấp xã 46 cơ quan). Đồng thời, tỉnh cũng đã bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/NQ- CP ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Thành phố Tây Ninh hôm nay. Ảnh: N.Q.V

Chương trình phát triển nguồn nhân lực: duy trì đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ - phổ cập giáo dục các cấp học; đã công nhận 12 trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2011 - 2015; tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp; Đề án xây dựng phòng học mầm non, mẫu giáo 5 tuổi; triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng các trung tâm giáo dục thường xuyên; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; bồi dưỡng lý luận chính trị và thực hiện chính sách thu hút nhân tài.

- Những năm qua, song song với việc thực hiện các chương trình đột phá, tỉnh ta còn tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2015 tỉnh ta đã làm gì trong chương trình này, thưa ông Chủ tịch?

- Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, là chương trình quan trọng, tỉnh tập trung đầu tư, đồng thời lồng ghép chương trình này với các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác; tích cực vận động nhân dân cùng tham gia. Năm qua, trong tổng nguồn vốn huy động được 1.430 tỷ đồng, vốn do dân đóng góp được tới hơn 376 tỷ đồng. Cuối năm 2015, phấn đấu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 16 xã, chiếm 20% tổng số xã của tỉnh. Thực tế cho thấy, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Nhờ vậy khi Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động, người dân rất tích cực, nhiệt tình hưởng ứng.

- Từ những nét chính Chủ tịch UBND tỉnh vừa giới thiệu, bạn đọc Báo Tây Ninh có thể hình dung được: Nếu như năm 2015 là năm cuối của một giai đoạn không kém khó khăn, thì năm 2016 là năm đầu của một giai đoạn mới không ít thử thách. Ông Chủ tịch có thể cho biết, tâm thế của lãnh đạo tỉnh khi bước vào giai đoạn mới này như thế nào?

- Theo nhận định tại Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI: Tình hình thế giới năm 2016 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường... Kinh tế nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Việc tham gia, thực hiện các hiệp định thương mại tự do và Cộng đồng ASEAN sẽ mở ra cho đất nước cơ hội và không gian phát triển mạnh mẽ hơn, rộng rãi hơn nhưng thách thức cũng lớn hơn, nhất là sự cạnh tranh sẽ hết sức gay gắt, ngay cả trên thị trường trong nước. Riêng đối với Tây Ninh, là một tỉnh biên giới cũng không nằm ngoài những cơ hội, thách thức đó.

Tuy nhiên, chúng ta có thuận lợi là vừa tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đã sắp xếp, phân công, bố trí trong công tác nhân sự; đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và năm 2016. Kế thừa những thành tựu rất căn bản của nhiệm kỳ 2010 – 2015 là: tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của địa phương dần được cải thiện; sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết để tạo ra sự chuyển biến tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực; năng lực của đội ngũ cán bộ công chức từng bước được nâng lên; tính năng động, sáng tạo của các thành phần kinh tế và nhân dân tiếp tục được phát huy. Tôi tin rằng đó sẽ là những yếu tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết năm 2016 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng danh hiệu Bà mẹ VNAH cho đại diện gia đình các Bà mẹ VNAH. Ảnh: Tố Tuấn

- Nhận thấy rõ những tiền đề thuận lợi cũng như những trở ngại, thách thức gần như cả ở không gian và thời gian. Ông Chủ tịch có thể cho biết, trước mắt, ngay trong năm 2016, chính quyền tỉnh sẽ làm gì?

- Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, UBND tỉnh sẽ quán triệt và cụ thể hoá các chương trình, mục tiêu mới. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch năm 2016, bao gồm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai ngay kế hoạch 5 năm và kế hoạch năm 2016, tập trung xây dựng một số chuyên đề phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh theo từng giai đoạn. Trong đó lưu ý một số nội dung cụ thể, những ý kiến kiến nghị của cử tri cũng như ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015 vừa qua. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Có giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh về nông nghiệp. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với các loại cây trồng chủ lực, phát triển các vùng chăn nuôi, trong đó tập trung phát triển trang trại chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật để có hướng phát triển thích ứng và phù hợp với tình hình mới nhằm kịp thời định hướng cho doanh nghiệp và nhân dân khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng tập trung liên kết để khuyến khích các thành phần kinh tế tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khuyến công. Phát triển mạnh các vùng nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến sau mía, mì, trong đó lưu ý sản xuất tinh bột biến tính (sorbitol, amidon…).

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để huy động các nguồn lực; lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn để bảo đảm có đủ vốn cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tránh chạy theo thành tích. Đầu tư kết cấu hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, y tế, nước sạch) để hoàn chỉnh hạ tầng kinh tế - xã hội. Nỗ lực để giữ vững các tiêu chí đã đạt ở các xã nông thôn mới trên địa bàn, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2016.

Tặng nhà tình nghĩa tại thành phố Tây Ninh.

Xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt ba chương trình đột phá. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định 3 chương trình đột phá giai đoạn 2016 – 2020 là: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhất là hạ tầng giao thông; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường thực hiện cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Trên cơ sở đó, các ngành xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.

Triển khai nhanh công tác xây dựng cơ bản, đầu tư công. Trong bối cảnh khó khăn về ngân sách cho đầu tư phát triển, UBND tỉnh sẽ tập trung kêu gọi đầu tư, song song đó tập trung cân nhắc lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả nhất theo định hướng chung của năm 2016. Chú ý kiểm soát chặt chẽ các dự án, công trình khởi công mới, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Thực hiện phân bổ trọn gói vốn trung hạn, đúng mục tiêu và quản lý sử dụng vốn hiệu quả, không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, các hình thức đầu tư; đẩy mạnh hợp tác theo hình thức công tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước để huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Sắp xếp đất đai các nông lâm trường, cơ cấu lại quỹ đất, thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường.

Phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá, cơ cấu lại quỹ đất để thực hiện công tác an sinh xã hội nhằm lo cho người dân thiếu đất sản xuất, dân nghèo, rà soát đất công để thu hút đầu tư.

Siêu thị Co.opMart Tây Ninh.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ vào cải thiện môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải. Xử lý nghiêm các vi phạm và các dự án không đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Về tình hình thu chi ngân sách, tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung rà soát lại từng khoản thu, sắc thuế ở từng lĩnh vực để động viên kịp thời các nguồn lực vào ngân sách Nhà nước. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Tái cơ cấu thu ngân sách, nghiên cứu phát huy lợi thế của tỉnh về đất đai, vị trí địa lý, nhân lực, mời gọi đầu tư lớn góp phần tăng thu.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung xúc tiến ở khu vực đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng ở các khu vực cửa khẩu nhằm tạo điều kiện phát triển thương mại biên giới và các ngành dịch vụ phụ trợ. Khai thác tối đa hiệu quả sử dụng Khu du lịch núi Bà Đen và liên kết vùng. Tiếp tục tạo điều kiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án du lịch đã có chủ trương đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát, đặc biệt tháo gỡ khó khăn về chính sách, chuyển đổi công năng về quy hoạch.

Tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc về giáo dục và y tế. Tiếp tục triển khai các chính sách hiện có của Trung ương và của tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách cũng như một số chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp. Tập trung chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ, nâng cao y đức của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tăng cường quản lý thuốc chữa bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện hiệu quả các chính sách bảo hiểm y tế nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính chồng chéo, không cần thiết để giảm thời gian cũng như chi phí thực hiện thủ tục hành chính; gia tăng tỷ lệ hài lòng của người dân và tổ chức.

Triển khai tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, trong đó tập trung tuyên truyền pháp luật về bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các bộ luật, luật mới ban hành để phục vụ tốt cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và nhân dân biết, hiểu, chấp hành.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu chi ngân sách, công tác cán bộ, quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp…; tiết kiệm ngân sách bằng cách tiết giảm hội họp, hội thảo, tiếp khách, mua sắm tài sản công, tổ chức lễ hội... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính trong sử dụng kinh phí ngân sách cấp, mua sắm tài sản công và trong đầu tư xây dựng cơ bản để chống thất thoát.

Bảo đảm quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, nhất là tăng cường phòng, chống tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo.

Cơ giới hoá sản xuất mía.

- Xin cảm ơn ông Chủ tịch đã cung cấp cho bạn đọc Báo Tây Ninh nhiều thông tin rất cụ thể, minh bạch để mọi người ở mọi vị trí xã hội có cơ sở để xác định sẽ làm gì, làm thế nào trong năm mới nhằm góp phần với tỉnh vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống.

- Một lần nữa qua Báo Tây Ninh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đối với đồng bào, đồng chí đã toàn tâm, toàn ý cùng với tỉnh đầu tư công sức, trí tuệ xây dựng địa phương ngày càng phát triển trong nhiều năm qua. Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, tôi xin kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, bạn đọc Báo Tây Ninh năm mới an khang, thịnh vượng, thành đạt và hạnh phúc.

- Xin cảm ơn ông Chủ tịch UBND tỉnh.

NGUYỄN TẤN HÙNG

(Thực hiện