BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng ý thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính nhiều địa phương

Cập nhật ngày: 11/03/2015 - 12:00

Theo Đề án, Chính phủ đề nghị thành lập thị xã Đông Triều và các phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; thành lập thị xã Điện Bàn và 7 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H Drai thuộc tỉnh Kon Tum; thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và việc thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn.


Từng có kinh nghiệm lãnh đạo địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nhận định, thực tế cho thấy việc điều chỉnh địa giới hành chính có khả năng tác động rất tích cực đến quá trình phát triển của các địa phương.

 

Phân tích rành rọt về từng trường hợp cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ đồng tình với Đề án của Chính phủ. Giải trình thêm tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình công nhận, những tiêu chí về chia tách, thành lập đơn vị hành chính hiện nay đã lạc hậu, sau khi các dự án Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thông qua, Chính phủ sẽ tiến hành sửa đổi các văn bản hướng dẫn cho phù hợp với thực tế.

Theo SGGP