BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự án di dời dân 4 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng:Vẫn còn nhiều hộ dân chưa chịu ra đi

Cập nhật ngày: 10/07/2010 - 03:45

(BTNO) - Ngày 9.7, UBND huyện Dương Minh Châu (DMC) tổ chức sơ kết công tác thực hiện Dự án di dời tái định cư 4 ấp đảo lòng hồ Dầu Tiếng. Đến dự còn có lãnh đạo huyện Tân Châu.

Dự án di dời dân 4 ấp đảo được thực hiện từ ngày 17.5.2002 đến nay, do huyện DMC làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là di dời tái định cư dân ấp Suối Nhím và di dân ở các ấp Suối Bà Chiêm, Tà Dơ, Đồng Kèn sinh sống rải rác ven hồ nước ra ở khu tập trung, nhằm đảm bảo môi trường sinh thái, giữ gìn trong sạch nguồn nước lòng hồ Dầu Tiếng, ổn định phát triển cộng đồng dân cư gắn liền với sản xuất nông lâm ngư nghiệp, nâng cao mức sống các hộ dân và làm tốt vai trò rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Dầu Tiếng.

Dân cư hiện đang sinh sống ở đảo Suối Nhím

Dự án đã đền bù với số tiền hơn 28 tỷ đồng và đã có 157 hộ dân đến khu tái định cư ở ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu sinh sống.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đến nay đã có 122 hộ dân không ở khu tái định cư mà đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất lại cho người khác. Còn 42 hộ dân trong ấp Suối Nhím chưa chịu di dời. Trong đó có 12 hộ chưa nhận tiền đền bù (3 hộ chưa nhận lần nào, 9 hộ chưa nhận đợt 2). Địa phương đã cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ ở Suối Nhím và tiếp tục cưỡng chế đợt 2.

Mục tiêu của dự án là di dời dân ở 4 ấp đảo, nhưng thực tế chỉ mới thực hiện di dời ở ấp Suối Nhím. Dân cư ven hồ nước thuộc các ấp Đồng Kèn, Tà Dơ, Suối Bà Chiêm chưa thực hiện di dời.

Một số hộ nghèo, đời sống khó khăn, không đất sản xuất, sau khi di dời sang khu tái định cư cuộc sống tiếp tục khó khăn, chưa có giải pháp thoát nghèo cho những hộ này.

UBND huyện DMC kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương cụ thể về việc sử dụng đất bán ngập và bố trí đất sản xuất hoặc chính sách hỗ trợ khác cho cho những hộ nghèo không đất sản xuất đang sinh sống ở khu tái định cư và trên địa bàn huyện DMC.

Trường Sơn - Đại Dương