BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự án kênh tiêu xã Tân Lập chậm triển khai, người dân lại chịu cảnh ngập úng 

Cập nhật ngày: 22/05/2024 - 07:04

BTNO - Nhiều năm qua, người dân xã Tân Lập, huyện Tân Biên kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp xử lý nhanh vấn đề ngập úng cục bộ kéo dài ở địa phương vào mùa mưa.

Mùa mưa hàng năm, người dân một số khu vực xã Tân Lập, huyện Tân Biên phải chịu cảnh ngập úng (Ảnh chụp vào mùa mưa năm 2023).

Mùa mưa hằng năm, có khoảng 600 hộ dân và 200 ha đất nông nghiệp khu vực các ấp Tân Tiến, Tân Hoà, Tân Đông 1, Tân Đông 2 thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên bị ảnh hưởng do ngập úng. Thời gian ngập úng xảy ra tại khu vực này khoảng 20 ngày. Cơ quan có thẩm quyền đã khảo sát và tìm ra nguyên nhân chính của việc ngập úng cục bộ này là do thiếu hệ thống thoát nước hoặc thiếu kênh tiêu nước khu vực xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Ngày 12.8.2020, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kênh tiêu xã Tân Lập tại Quyết định số 1741/QĐ-UBND, thời gian thực hiện trong hai năm 2021-2022 với tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Đến nay đã hết thời gian thực hiện nhưng dự án chưa được triển khai.

Ngày 2.10.2023, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 8818/TB-VP, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tại cuộc họp cho ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kênh tiêu xã Tân Lập.

Nước ngập một số khu vực dân cư tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Ảnh chụp vào mùa mưa năm 2023).

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang giai đoạn 2024-2026; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý đất dôi dư của dự án phù hợp, đúng quy định; hoàn chỉnh nội dung trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kênh tiêu xã Tân Lập sau khi Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Và mới đây, ngày 5.3.2024, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 1742/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tại cuộc họp cho ý kiến đối với đề xuất phương án xử lý phần đất dôi dư của dự án Kênh tiêu xã Tân Lập. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh nội dung, nêu rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án xử lý đất dôi dư của dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh nội dung theo chỉ đạo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Mùa mưa năm 2024 đã bắt đầu, dự án Kênh tiêu xã Tân Lập vẫn chưa được xem xét quyết định triển khai thi công. Người dân xã Tân Lập rất mong dự án sớm được triển khai để thoát khỏi cảnh ngập úng vào mùa mưa.

Thế Nhân