BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự kiến ngày 25.11.2022: Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tỉnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

Cập nhật ngày: 26/10/2022 - 00:33

BTN - Theo kế hoạch của Tỉnh uỷ, hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 25.11 tới đây.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tiếp xúc, đối thoại với MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Ảnh: Xuân Vũ)
Theo dự kiến chương trình, hội nghị sẽ thông báo khái quát nội dung, kết quả thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai, tổ chức thực hiện và chỉ đạo điều hành của chính quyền; việc phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ trong tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội; những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm; báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân sau Hội nghị năm 2021 và kết quả giải quyết bước đầu những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của  nhân dân được tng hp trước hội nghị năm 2022.

Những ý kiến đóng góp của nhân dân về các chủ trương, chính sách quan trọng của cấp uỷ, chính quyền địa phương- nhất là những văn bản luật mới ban hành, vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phản ánh về sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của UBND các cấp; hoạt động của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân; về đạo đức, lối sống, thái độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia của người dân vào các vấn đề chung của tỉnh, địa phương, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị hành chính cấp tỉnh (PAPI), bao gồm các chỉ số: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân và các vấn đề khác mà người dân quan tâm.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tỉnh lắng nghe, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong quá trình tiếp xúc, đối thoại; chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết sau khi kết thúc hội nghị.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được tổ chức hằng năm. Năm 2022, hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức tại hội trường Tỉnh uỷ với khoảng 250 đại biểu. Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, chỉ đạo điều hành của chính quyền; việc phối hợp tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức đoàn thể thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ trong tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân.

PHƯƠNG THUÝ