BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự kiến từ ngày 1.8 – 1.12.2010: Cắt nước kênh chính Đông và chính Tây tiếp tục thi công dự án VWRAP

Cập nhật ngày: 06/07/2010 - 05:30

(BTNO) - Theo Sở NN&PTNT, dự kiến từ ngày 1.8 – 1.12.2010 sẽ cắt nước kênh chính Đông và chính Tây để tiếp thi công dự án “Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng” theo Hiệp định tín dụng dự án hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (VWRAP).

Trong thời gian thi công, ngành NN&PTNT sẽ tập trung thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp kênh, đồng thời thường xuyên vận hành, điều tiết tiêu thoát úng cục bộ và tận dụng nước tưới cho một số vùng trồng mía, mì, vườn cây ăn trái đã hợp đồng từ vụ Đông Xuân. Phối hợp với UBND các huyện, thị khai thông lòng dẫn các kênh tiêu, rạch nhằm sử dụng hiệu quả các công trình tiêu thoát lũ; thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu, hoàn thành tu bổ các công trình tiêu thoát lũ theo tiến độ vượt lũ, đồng thời phối hợp kiểm tra phòng chống lụt bão các công trình đầu mối; chỉ đạo việc trực kênh, điều hành nước trong kênh hợp lý tránh gây ngập úng, sạt lở, đảm bảo an toàn kênh. Thi công nhanh các cống, hệ thống tiêu thoát nước trong kế hoạch để kịp thời đưa vào sử dụng.

Thi công cống đầu kênh nối kênh Tây thuộc Dự án Phước Hoà.

Sở NN&PTNT cho biết, việc tưới phục vụ sản xuất năm 2010 gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng hạn, tình hình sử dụng nước nhiều hơn các năm trước và nguồn nước thấp hơn so với cùng kỳ. Mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 16.6.2010 ở cao trình 17,11m, thấp hơn so với CK là 2,77m, ứng với dung tích 481 triệu m3.

Ngành NN&PTNT tích cực phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà vận hành điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình tưới, đảm bảo phục vụ tốt cho vụ Đông Xuân 2009 – 2010, Hè Thu năm 2010. Dự kiến tổng diện tích tưới đến cuối vụ Hè Thu là 80.000 ha, đạt gần 80% so với KH, bằng 97,6% so CK.

NHÃ HUYÊN