BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự thảo của UBND tỉnh về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài: Trợ cấp tương xứng cho người có học hàm, học vị cao

Cập nhật ngày: 26/10/2009 - 05:54

>> Toàn văn Dự thảo (download)

Mới đây, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, Thị xã về dự thảo Quy định chính sách đào tạo và thu hút nhân tài. Dự kiến sau khi hoàn chỉnh bản dự thảo, từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh sẽ chính thức ban hành Quy định trên, bổ sung, thay thế cho quy định tại Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 20.12.2007 của UBND tỉnh.

Theo bản dự thảo này, phạm vi áp dụng ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh. Đối tượng áp dụng trong Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài sắp được ban hành bao gồm cán bộ, công chức, công chức dự bị, viên chức trong biên chế từ tỉnh tới cấp xã; cán bộ không chuyên trách là đối tượng quy hoạch để thay thế cho cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã; sinh viên tốt nghiệp ra trường, được đào tạo làm lực lượng dự bị (trước đây gọi là sinh viên tạo nguồn); cán bộ, công chức ngành dọc và cán bộ, công chức thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Điều kiện và tiêu chuẩn được hưởng chính sách này là: Đối với các đối tượng đi học phải được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quyết định, hoặc uỷ quyền cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ ký quyết định. Các đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp của tỉnh theo chính sách này phải có cam kết hoàn thành khoá đào tạo và thực hiện đủ thời gian phục vụ theo quy định (thời gian phục vụ sau khi đào tạo bằng 3 lần thời gian được hưởng trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng), nếu không thực hiện đúng cam kết phải bồi thường gấp 3 lần số tiền được trợ cấp. Các đối tượng đi học phải được đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo từ cuối năm trước và được UBND tỉnh duyệt kế hoạch trong năm. Độ tuổi cử đi đào tạo không quá 45 đối với đào tạo trình độ từ cao học trở lên, trường hợp đặc biệt do UBNDtỉnh xem xét, quyết định. Riêng đối tượng là cán bộ, công chức ngành dọc; cán bộ, công chức thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự kiến, quy định mới về chính sách thu hút nhân tài sẽ tạo điều kiện để người trẻ phát huy năng lực, cống hiến nhiều hơn cho quê hương.

Dự thảo này cũng nêu chế độ trợ cấp đối với các lớp về lý luận chính trị, quản lý nhà nước gồm các khoản: tiền học phí (nếu có); các khoản được quy định tại Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 30.3.2005; tỉnh hỗ trợ thêm chế độ khoán cho thời gian thực học bao gồm tiền tàu xe (kể cả máy bay), ăn, ở, tài liệu, trang phục chống rét. Nếu học ở Hà Nội, người học sẽ được hỗ trợ gấp 2 lần mức lương tối thiểu (do Chính phủ quy định)/tháng/người. Nếu học tại TP.HCM, người học được hỗ trợ 1,5 lần mức lương tối thiểu. Ngoài ra, người học còn được hỗ trợ thêm chi phí viết luận văn tốt nghiệp, tiền đi thực tế.

Đối với những trường hợp được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ được hưởng chế độ trợ cấp như sau: Nếu được đào tạo nâng cao sẽ được hỗ trợ khoán kinh phí ôn thi đầu vào, tiền tàu xe, tài liệu… cho nghiên cứu sinh, thi cao học, được Sở Nội vụ duyệt danh sách (Nếu học ôn tại Hà Nội, nghiên cứu sinh được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/người, thi cao học được 3 triệu đồng/người. Nếu ôn tại TP.HCM, nghiên cứu sinh được 2 triệu đồng/người; thi cao học được 1,5 triệu đồng/người). Khi có giấy báo trúng tuyển, có quyết định cử đi học của UBND tỉnh, người đi học sẽ được hưởng trợ cấp theo định mức khoán sau: 50 triệu đồng đối với nghiên cứu sinh; bậc cao học được 40 triệu đồng; chuyên khoa cấp II học lên tiến sĩ được 25 triệu đồng/người; chuyên khoa cấp I lên thạc sĩ được 20 triệu đồng; chuyên khoa cấp II ngành y được 15 triệu đồng/người; chuyên khoa cấp I ngành y được 10 triệu đồng/người.

Đối với cán bộ cấp xã, các khoản hỗ trợ đào tạo trung cấp và đại học chuyên môn nghiệp vụ gồm: tiền học phí (nếu có); khoán định mức hỗ trợ theo thời gian thực học gồm tiền ăn, ở, tài liệu, tiền tàu xe, đi thực tế… 500.000 đồng/người/tháng (nữ được hỗ trợ thêm 30% mức lương tối thiểu người/tháng) đối với các lớp đào tạo ngoài tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thu xếp tự túc đi học đại học (chính quy hoặc tại chức) phục vụ công tác chuyên môn cho đơn vị đang công tác và có thoả thuận với Sở Nội vụ hoặc BTC Tỉnh uỷ sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng/người. Đối với cán bộ, công chức dự bị, viên chức, sinh viên tạo nguồn trúng tuyển sau đại học theo chương trình hợp tác nước ngoài nhưng được đào tạo trong nước, được hỗ trợ theo định mức khoán (40 triệu đồng đối với bậc cao học, 50 triệu đồng đối với nghiên cứu sinh; nếu trúng tuyển cao học, nghiên cứu sinh được đào tạo ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT hoặc theo chương trình học bổng quốc tế được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Dự kiến, theo quy định mới, tỉnh sẽ trợ cấp 1 lần từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng (ngoài tiền lương) cho người ở trong hoặc ngoài tỉnh có học hàm phó giáo sư, giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ về Tây Ninh công tác từ 5 đến 7 năm; đồng thời tỉnh cũng sẽ trợ cấp hàng tháng từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo Quy định chính sách đào tạo và thu hút nhân tài còn nêu cụ thể nhiều mức trợ cấp đối với các trường hợp là người đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được tạo nguồn tại các cơ quan Nhà nước, các địa phương trong tỉnh… Trong đó, người tốt nghiệp đại học một số ngành như nông lâm, kinh tế, luật… về công tác tại các xã thuộc vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (theo tiêu chí Trung ương và tỉnh) được hưởng trợ cấp 1 lần 10 triệu đồng nếu cam kết công tác tại xã biên giới ít nhất là 5 năm. Dự thảo cũng nêu nhiều mức hỗ trợ đào tạo đại học, cao đẳng đối với sinh viên diện chính sách để giúp họ yên tâm phấn đấu học tập, trở về xây dựng quê hương…

HOÀNG THI