baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh được đại biểu thảo luận sôi nổi 

Cập nhật ngày: 22/09/2023 - 16:51

BTNO - Sáng 22.9, dưới sự điều hành của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu thảo luận nội dung 13 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề.

Đại biểu Võ Quốc Thắng thảo luận về dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh.

Sau phần trình bày dự thảo nghị quyết của Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Huỳnh Vương Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết và HĐND tỉnh chia 2 tổ thảo luận về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Qua theo dõi thảo luận tổ, nội dung dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được nhiều đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị.

Phát biểu thảo luận tổ về nội dung này, đại biểu Kim Thị Hạnh thống nhất ý kiến góp ý của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cần có thuyết minh thêm về tỷ lệ đô thị hoá chưa thống nhất giữa số liệu 53% hay 55% trước khi quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu đề nghị sau khi Quy hoạch được thông qua và có hiệu lực pháp luật, mỗi địa phương cần công khai rộng rãi về các Quy hoạch thông qua việc sử dụng bảng thông tin bằng hình ảnh minh hoạ cụ thể để niêm yết tại một số vị trí công cộng để tuyên truyền cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan tham gia và thực hiện.

Đồng thời cho niêm yết công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, ngành, địa phương để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện và chấp hành. Định kỳ hằng năm, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh hoặc các ngành liên quan có danh sách thống kê các quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội từ 3 năm trở lên nhưng chưa thực hiện phục vụ cho kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh để đại biểu có thêm thông tin và theo dõi xuyên suốt các nội dung Nghị quyết đã thông qua, làm cơ sở khi tiếp xúc cử tri để trả lời cho người dân.

Đại biểu Võ Quốc Thắng nêu: Tại mục III - phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, đại biểu đề nghị trong thời gian tới cần điều chỉnh quy mô đất lâm nghiệp và cơ cấu các loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

Về định hướng phát triển lĩnh vực thương mại, dự thảo có nêu: “khai thác hiệu quả và hiện đại hoá hệ thống hạ tầng hiện có phục vụ tốt nhất cho xuất khẩu tại các cửa khẩu”. Theo đại biểu thì ngoài quan tâm đầu tư phục vụ xuất khẩu cũng cần quan tâm phục vụ luôn cho nhập khẩu; đồng thời tới đây tỉnh cần rà soát và đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, từ đó để tạo cơ sở phát huy thế mạnh kinh tế biên mậu của tỉnh.

Tiếp thu và giải trình một số nội dung đại biểu nêu về vấn đề dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng thông tin: Tính đến thời điểm này, Trung ương mới duyệt Quy hoạch của 14 tỉnh, thành phố trong cả nước, như vậy tỉnh Tây Ninh không nằm trong nhóm chậm và dự kiến Quy hoạch của tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ duyệt trong năm 2023. Trên thực tế thì một số tỉnh sau khi đã được duyệt Quy hoạch cũng đang gặp khó khăn do Quy hoạch không có độ mở, dẫn tới khó thực hiện và cũng đang phải xin Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh Quy hoạch. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu đóng góp ý kiến về dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cho biết thêm: “Về các ý kiến liên quan tỷ lệ đô thị hoá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh cũng đã có báo cáo giải trình bằng văn bản và trao đổi tại thảo luận tổ. Con số tỷ lệ đô thị hoá được tính bằng cách lấy tổng dân số sống ở đô thị chia cho tổng dân số trên địa bàn, trước đây lấy dữ liệu dân số được lấy thông qua dữ liệu của ngành Công an còn hiện nay lấy dữ liệu của ngành Thống kê, do đó có sự khác nhau về kết quả.

Cụ thể trước đây khi lấy dữ liệu của ngành Công an thì năm 2020 tỷ lệ đô thị hoá của tỉnh là 41,8%, còn lấy theo số liệu Thống kê thì con số này là 32,3%. Hiện các tỉnh đều lấy con số của niên giám thống kê, do đó trong Quy hoạch tỉnh đã điều chỉnh tỷ lệ đô thị hoá từ 55% xuống 53% làm cơ sở phấn đấu phát triển đô thị”.

Phương Thuý

Tin liên quan
  • Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

    Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

    Sáng 22.9, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong đồng chủ trì phiên họp.