Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 09/05/2020 - 11:35

BTNO - Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỉnh ủy Tây Ninh