BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đưa nghị quyết vào cuộc sống: Phát huy sức mạnh của toàn xã hội chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân

Cập nhật ngày: 21/08/2012 - 04:50

(BTN)- Trong những năm qua, sự nghiệp thể dục, thể thao (TD-TT) của tỉnh Tây Ninh có nhiều tiến bộ, góp phần vào thành tựu chung của cuộc đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Phong trào TD-TT quần chúng được duy trì và phát triển rộng khắp, với nhiều hình thức đa dạng và ngày càng được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ đó góp phần nâng cao sức khoẻ, cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Biểu diễn võ thuật phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thận thể thao gương Bác Hồ vĩ đại"

Công tác xã hội hoá TD-TT có bước phát triển khá. Hiện nay toàn tỉnh Tây Ninh có 74 sân bóng đá lớn và 49 sân bóng đá mi ni do các cá nhân và tổ chức xã hội đầu tư. Ngoài ra các tổ chức và cá nhân còn đầu tư nhiều loại hình, công trình thể dục thể thao khác, tạo điều kiện cho người dân tham gia tập luyện những môn thể thao yêu thích, nhằm tăng cường sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ cho nhân dân. Tuy nhiên, phong trào TD-TT quần chúng phát triển mạnh, nhưng chưa đều, chất lượng chưa cao, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cơ sở vật chất kỹ thuật dành cho TD-TT còn thiếu và đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên TD-TT cũng còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động TD-TT trong nhà trường tuy được duy trì, nhưng hiệu quả còn thấp. Thể thao thành tích cao có sự tiến bộ rõ rệt ở một số môn, nhưng chưa vững chắc, chưa xứng với tiềm năng của tỉnh. Công tác đào tạo vận động viên hiệu quả chưa cao. Các chính sách ưu đãi về đất, về thuế trong hoạt động xã hội hoá TD-TT chưa được cụ thể và đồng nhất ở các địa phương, còn gặp nhiều lúng túng, chưa thu hút được các nguồn lực trong toàn xã hội.

Từ thực trạng trên, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã có dự thảo Chương trình hành động, với mục tiêu chung: Mở rộng và nâng cao hiệu quả của phong trào TD-TT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, phát huy sức mạnh toàn xã hội chăm lo thể chất cho nhân dân, nhằm tăng cường sức khoẻ, góp phần xây dựng con người Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất, phục vụ cho lao động sản xuất, công tác, học tập; góp phần ổn định, giữ gìn an ninh chính trị, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ TD-TT; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị TD-TT phục vụ nhu cầu tập luyện và tổ chức thi đấu trong tỉnh, từng bước đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao cấp khu vực và quốc gia. Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Nhà nước về TD-TT; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý, điều hành các hoạt động TD-TT. Hoàn thiện hệ thống đào tạo vận động viên các tuyến, xây dựng lực lượng vận động viên kế thừa, nhằm nâng cao thành tích thể thao; Phát triển những môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp cơ bản có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tập luyện của nhân dân.

Tỉnh uỷ Tây Ninh đề ra mục tiêu cụ thể phát triển TD-TT đến năm 2020 như sau: Tỷ lệ dân số tham gia tập thể TD-TT thường xuyên đạt 33%; Số gia đình tập luyện TD-TT đạt 25% số hộ trong tỉnh; Nâng cao chất lượng chương trình nội khoá TD-TT trong trường học phổ thông; Phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; Số trường phổ thông có câu lạc bộ TD-TT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ cho hoạt động TD-TT; Có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TD-TT thực hiện tốt hoạt động ngoại khoá đạt 90% trên tổng số trường; Đưa môn võ thuật vào giảng dạy ngoại khoá tại các trường phổ thông. Đối với lực lượng vũ trang, có trên 80% cán bộ, chiến sĩ giỏi theo 5 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực và “chiến sĩ công an khoẻ”. Thể thao thành tích cao đạt thứ hạng từ 25- 30 trên 63 tỉnh, thành của cả nước; Phát triển hệ thống hội, câu lạc bộ, liên đoàn thể thao các cấp; 9/9 huyện, thị cơ bản được đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị TD-TT phục vụ nhu cầu tập luyện và tổ chức thi đấu ở địa phương mình; 100% xã có sân bóng đá; Xây dựng Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao cấp tỉnh có quy mô và trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo và huấn luyện vận động viên; Đầu tư trung tâm thi đấu cấp tỉnh đủ điều kiện phục vụ thi đấu các giải cấp khu vực và quốc gia; Đẩy mạnh công tác xã hội hoá để huy động mọi nguồn lực xã hội cho hoạt động TD-TT.

D.H