baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đưa nhà ở vào đối tượng chịu thuế là cần thiết

Cập nhật ngày: 12/11/2009 - 06:04

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận tổ về dự thảo Luật Thuế nhà, đất.

Thảo luận tổ về dự thảo Luật Thuế nhà, đất chiều 12.11, đa số các đại biểu Quốc hội đều tán thành việc đưa nhà ở vào đối tượng chịu thuế.

Theo đó, việc đưa nhà ở vào đối tượng chịu thuế sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý, từng bước kiểm soát, điều tiết hợp lý nguồn thu từ nhà ở vào ngân sách nhà nước.

Đi sâu thảo luận về những vấn đề cụ thể của dự thảo Luật, theo đại biểu Nguyễn Văn Nọ (Long An), Nguyễn Ngọc Hoà (TP.HCM), Trương Thị Ánh (TPHCM)… mức thuế suất là chưa đủ mạnh để góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai do số tiền thuế phải nộp không đáng kể so với lợi nhuận thu được.

Đại biểu Nguyễn Văn Nọ (Long An) đề nghị dự thảo Luật xác định rõ hơn nữa đối tượng chịu thuế. Theo đại biểu Trần Du Lịch (TP. Hồ Chí Minh), việc áp dụng Luật sẽ gặp khó khăn khi phải xác định các đối tượng sở hữu nhiều nhà và phải chịu thuế lũy tiến.

Điều 4 của dự thảo Luật quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế là người nộp thuế; trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng nhà, đất là người nộp thuế.

Đại biểu Vũ Hồng Anh (Hà Nội) nhận xét, dự thảo luật “bỏ sót” trường hợp nhà, đất đang bị tranh chấp, cần bổ sung vào dự thảo vấn đề này để tránh phát sinh vướng mắc khi tổ chức thực hiện luật.

Đối với diện tích nhà, đất tính thuế, dự thảo luật quy định diện tích nhà, đất tính thuế là phần diện tích ghi trong Giấy chứng nhận; trường hợp chưa có Giấy chứng nhận thì tính theo diện tích thực tế đang sử dụng.

Có ý kiến nhận định, quy định diện tích chịu thuế căn cứ vào diện tích ghi trên Giấy chứng nhận là chưa chặt chẽ vì trên thực tế, nhiều khi diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không bằng diện tích thực tế.

Hơn thế, hiện tình trạng cơi nới, lấn chiếm nhà, đất vẫn đang xảy ra ở nhiều nơi, thậm chí có trường hợp diện tích đất lấn chiếm còn lớn hơn diện tích ghi trong Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, về miễn, giảm thuế, có đại biểu đóng góp ý kiến cho rằng phạm vi miễn, giảm được quy định trong Dự thảo luật là quá rộng, rất dễ tạo ra kẽ hở để các đối tượng đầu cơ nhà, đất mượn danh của những người được miễn, giảm thuế đứng tên để được hưởng ưu đãi.

Dự thảo Luật Thuế nhà, đất gồm 4 chương, 13 Điều với những quy định về đối tượng chịu thuế; đối tượng không thuộc diện chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; miễn thuế nhà, đất…

Theo đánh giá, sau hơn 15 năm thực hiện, Pháp lệnh thuế nhà, đất cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra khi ban hành.

Tuy nhiên, Pháp lệnh thuế nhà, đất chưa có sự điều tiết cao đối với những đối tượng có quyền sử dụng đất với diện tích lớn để khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm; không phân biệt giữa việc sử dụng đất trong hạn mức và vượt hạn mức; không phân biệt giữa người có quyền sở hữu một nhà hoặc quyền sử dụng một thửa đất với người có quyền sở hữu nhiều nhà hoặc có quyền sử dụng nhiều thửa đất.

Như vậy, để xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với chủ trương của Đảng, chiến lược cải cách thuế, yêu cầu thực tiễn và các Luật có liên quan, việc xây dựng và ban hành Luật thuế nhà, đất là cần thiết.

(Theo chinhphu.vn)