Dừng nhiều dự án với tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 28/04/2011 - 08:56

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn cho biết thực hiện các giải pháp nhằm cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước, trong tháng 3, Bộ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư năm 2011.

Việc ngừng, đình hoãn hoặc giãn tiến độ bao gồm cả các dự án sử dụng vốn ngân sách, thực hiện bằng nguồn vốn vay và vốn do đơn vị tự huy động.

Hiện Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc rà soát, cắt giảm đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Cụ thể là tạm dừng khởi công 4 dự án mới với tổng số vốn đã bố trí khoảng 30,5 tỷ đồng, gồm trung tâm nghiên cứu vật liệu xây dựng mới; nhà học đa năng - trường trung cấp Xây dựng số 4; trường cao đẳng xây dựng miền Tây giai đoạn 1; khối lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm - Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều dự án khác cũng đã được sắp xếp, bố trí lại kế hoạch vốn cho phù hợp với tiến độ, khối lượng thực hiện.

Riêng dự án đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chủ yếu được thực hiện bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay từ tổ chức tín dụng và huy động từ các thành phần kinh tế khác.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tự kiểm tra, rà soát lại danh mục, hiệu quả những dự án đầu tư của Công ty mẹ và đơn vị thành viên trong tập đoàn, tổng công ty theo hướng: loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, kể cả các dự án đầu tư ra nước ngoài; không đầu tư dàn trải; đình hoãn, giãn tiến độ các dự án chưa cấp bách và không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; chỉ khởi công các dự án mới đã rõ hiệu quả và bảo đảm được nguồn vốn để triển khai thực hiện; cắt giảm, sắp xếp lại các dự án đầu tư theo hướng tập trung cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

Do vậy, sau khi rà soát điều chỉnh, đầu tư của khối này cũng giảm gần 11.000 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký từ đầu năm, chủ yếu tập trung vào các dự án đang chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công mới.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị hành chính, sự nghiệp xây dựng phương án tiết kiệm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Dự kiến, số tiết giảm này tương đương 11.170 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh; bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 12-13%.

(Theo TTXVN/Vietnam+)