Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5.8 

Cập nhật ngày: 04/08/2020 - 14:04

BTNO - Sáng 4.8.2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên trù bị. Tham dự có ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, bà Lê Thị Ngọc Yến- Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng 250 đại biểu đại diện cho 2.704 đảng viên của 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Lãnh đạo tỉnh, huyện trao đổi bên lề phiên họp.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 3 đồng chí.

Phiên trù bị đã thông qua Chương trình làm việc phiên trù bị, phiên chính thức của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và khách mời; Thông báo chia tổ thảo luận dự thảo các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn trình tự, cách thức bỏ phiếu trong Đại hội...

Biểu quyết thông qua các chương trình đại hội.

Do tình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được rút ngắn xuống còn 2 ngày 4 -5.8.2020 (theo kế hoạch là 3 ngày 4, 5 và 6.8), với các nội dung quan trọng, như: Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ khai mạc vào sáng 5.8 và sẽ bế mạc vào chiều cùng ngày.

Tâm Giang