BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dương Minh Châu: Hiệu quả từ một cuộc vận động chính trị rộng lớn

Cập nhật ngày: 02/12/2009 - 04:59

Đồng chí Phạm Hồng Sơn (giữa), Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba cho UBKT Huyện uỷ DMC.

Sau 3 năm thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Dương Minh Châu (DMC) đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội ở địa phương. 

3 năm qua, công tác triển khai, học tập các chuyên đề của cuộc vận động đã được các cấp uỷ Đảng, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiến hành sâu rộng trong hệ thống chính trị và trong nhân dân với 104 lớp và trên 70.000 cán bộ, đảng viên, công chức, quần chúng nhân dân tham gia học tập. Sau học tập, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể đã tổ chức hàng loạt các cuộc tiếp xúc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân một cách công khai, với ý thức thực sự cầu thị. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, quần chúng đã đóng góp gần 2.300 ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cho cán bộ, đảng viên. Các ý kiến đóng góp đã được cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị tổng hợp và giới thiệu cho tập thể, cá nhân được đóng góp để đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục một cách nghiêm túc trong thời gian nhất định với sự kiểm tra, giám sát trong tổ chức và trong quần chúng. Qua việc làm này từng bước niềm tin của quần chúng đối với Đảng, chính quyền được củng cố.

Trong cuộc vận động đã có 14/14 đảng bộ, 34/34 chi bộ trực thuộc Huyện uỷ, 177 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, đảng viên các chi bộ ngành, đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, cán bộ, công chức huyện, xã, thị trấn đều đăng ký làm theo gương Bác. Khối đoàn thể gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Liên đoàn lao động huyện cũng đã có 10.421 cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện đăng ký làm theo gương Bác. Nội dung đăng ký của tập thể và cá nhân bám sát các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã được học tập, tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, sâu sát với cơ sở, quần chúng, sửa đổi cách làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

Do có sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đảng viên cũng như quần chúng nên đã mang lại nhiều kết quả đáng kể trên các lĩnh vực công tác ở huyện. Trong 3 năm qua tình hình tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm nguyên tắc Đảng, pháp luật Nhà nước ngày càng giảm: năm 2007 có 4 tổ chức, 45 cá nhân vi phạm; năm 2008 có 36 cá nhân vi phạm thì đến năm 2009 giảm xuống chỉ còn 16 cá nhân vi phạm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM hằng năm đều tăng, đến năm 2008 không còn chi, đảng bộ yếu kém. Thời gian qua, toàn huyện đã thực hành tiết kiệm được trên 6 tỷ 414 triệu đồng từ xây dựng cơ bản, tiết kiệm chống lạm phát, tiết kiệm kinh phí hoạt động (riêng khối Đảng trong 3 năm đã tiết kiệm được gần 1 tỷ 200 triệu đồng để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức). Công tác cải cách hành chính có chuyển biến, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Trong cuộc vận động ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo gương Bác. Trong đó cấp xã, thị trấn, MTTQ, các đoàn thể đã có 54 tập thể và  273 cá nhân được biểu dương cùng với 15 tập thể, 25 cá nhân được Huyện uỷ DMC biểu dương vì có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động.

Tuy nhiên, Huyện uỷ DMC cũng đã nhìn nhận một cách nghiêm túc về những hạn chế, yếu kém trong cuộc vận động. Đó là còn một số cấp uỷ chưa đầu tư nghiên cứu, quán triệt nội dung các bước của cuộc vận động nên trong thực hiện còn đơn giản, hình thức, không gắn với tình hình thực tế, nội dung tổng hợp ý kiến quần chúng chưa phản ánh đầy đủ, việc xử lý ý kiến đóng góp của quần chúng chưa đúng quy định, chuyển biến về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên chưa đồng đều, việc viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phương hướng phấn đấu của một số tập thể, cá nhân còn mang tính hình thức, trong đăng ký làm theo Bác còn chung chung, chưa gắn với nội dung học tập và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị…

GIANG SƠN